List of All Excel Constants

 This is a list of all the Excel constants

Constants

xlAll -4104
xlAutomatic -4105
xlBoth 1
xlCenter -4108
xlChecker 9
xlCircle 8
xlCorner 2
xlCrissCross 16
xlCross 4
xlDiamond 2
xlDistributed -4117
xlDoubleAccounting 5
xlFixedValue 1
xlFormats -4122
xlGray16 17
xlGray8 18
xlGrid 15
xlHigh -4127
xlInside 2
xlJustify -4130
xlLightDown 13
xlLightHorizontal 11
xlLightUp 14
xlLightVertical 12
xlLow -4134
xlManual -4135
xlMinusValues 3
xlModule -4141
xlNextToAxis 4
xlNone -4142
xlNotes -4144
xlOff -4146
xlOn 1
xlPercent 2
xlPlus 9
xlPlusValues 2
xlSemiGray75 10
xlShowLabel 4
xlShowLabelAndPercent 5
xlShowPercent 3
xlShowValue 2
xlSimple -4154
xlSingle 2
xlSingleAccounting 4
xlSolid 1
xlSquare 1
xlStar 5
xlStError 4
xlToolbarButton 2
xlTriangle 3
xlGray25 -4124
xlGray50 -4125
xlGray75 -4126
xlBottom -4107
xlLeft -4131
xlRight -4152
xlTop -4160
xl3DBar -4099
xl3DSurface -4103
xlBar 2
xlColumn 3
xlCombination -4111
xlCustom -4114
xlDefaultAutoFormat -1
xlMaximum 2
xlMinimum 4
xlOpaque 3
xlTransparent 2
xlBidi -5000
xlLatin -5001
xlContext -5002
xlLTR -5003
xlRTL -5004
xlFullScript 1
xlPartialScript 2
xlMixedScript 3
xlMixedAuthorizedScript 4
xlVisualCursor 2
xlLogicalCursor 1
xlSystem 1
xlPartial 3
xlHindiNumerals 3
xlBidiCalendar 3
xlGregorian 2
xlComplete 4
xlScale 3
xlClosed 3
xlColor1 7
xlColor2 8
xlColor3 9
xlConstants 2
xlContents 2
xlBelow 1
xlCascade 7
xlCenterAcrossSelection 7
xlChart4 2
xlChartSeries 17
xlChartShort 6
xlChartTitles 18
xlClassic1 1
xlClassic2 2
xlClassic3 3
xl3DEffects1 13
xl3DEffects2 14
xlAbove 0
xlAccounting1 4
xlAccounting2 5
xlAccounting3 6
xlAccounting4 17
xlAdd 2
xlDebugCodePane 13
xlDesktop 9
xlDirect 1
xlDivide 5
xlDoubleClosed 5
xlDoubleOpen 4
xlDoubleQuote 1
xlEntireChart 20
xlExcelMenus 1
xlExtended 3
xlFill 5
xlFirst 0
xlFloating 5
xlFormula 5
xlGeneral 1
xlGridline 22
xlIcons 1
xlImmediatePane 12
xlInteger 2
xlLast 1
xlLastCell 11
xlList1 10
xlList2 11
xlList3 12
xlLocalFormat1 15
xlLocalFormat2 16
xlLong 3
xlLotusHelp 2
xlMacrosheetCell 7
xlMixed 2
xlMultiply 4
xlNarrow 1
xlNoDocuments 3
xlOpen 2
xlOutside 3
xlReference 4
xlSemiautomatic 2
xlShort 1
xlSingleQuote 2
xlStrict 2
xlSubtract 3
xlTextBox 16
xlTiled 1
xlTitleBar 8
xlToolbar 1
xlVisible 12
xlWatchPane 11
xlWide 3
xlWorkbookTab 6
xlWorksheet4 1
xlWorksheetCell 3
xlWorksheetShort 5
xlAllExceptBorders 7
xlLeftToRight 2
xlTopToBottom 1
xlVeryHidden 2
xlDrawingObject 14

XlCreator

xlCreatorCode 1480803660

XlChartGallery

xlBuiltIn 21
xlUserDefined 22
xlAnyGallery 23

XlColorIndex

xlColorIndexAutomatic -4105
xlColorIndexNone -4142

XlEndStyleCap

xlCap 1
xlNoCap 2

XlRowCol

xlColumns 2
xlRows 1

XlScaleType

xlScaleLinear -4132
xlScaleLogarithmic -4133

XlDataSeriesType

xlAutoFill 4
xlChronological 3
xlGrowth 2
xlDataSeriesLinear -4132

XlAxisCrosses

xlAxisCrossesAutomatic -4105
xlAxisCrossesCustom -4114
xlAxisCrossesMaximum 2
xlAxisCrossesMinimum 4

XlAxisGroup

xlPrimary 1
xlSecondary 2

XlBackground

xlBackgroundAutomatic -4105
xlBackgroundOpaque 3
xlBackgroundTransparent 2

XlWindowState

xlMaximized -4137
xlMinimized -4140
xlNormal -4143

XlAxisType

xlCategory 1
xlSeriesAxis 3
xlValue 2

XlArrowHeadLength

xlArrowHeadLengthLong 3
xlArrowHeadLengthMedium -4138
xlArrowHeadLengthShort 1

XlVAlign

xlVAlignBottom -4107
xlVAlignCenter -4108
xlVAlignDistributed -4117
xlVAlignJustify -4130
xlVAlignTop -4160

XlTickMark

xlTickMarkCross 4
xlTickMarkInside 2
xlTickMarkNone -4142
xlTickMarkOutside 3

XlErrorBarDirection

xlX -4168
xlY 1

XlErrorBarInclude

xlErrorBarIncludeBoth 1
xlErrorBarIncludeMinusValues 3
xlErrorBarIncludeNone -4142
xlErrorBarIncludePlusValues 2

XlDisplayBlanksAs

xlInterpolated 3
xlNotPlotted 1
xlZero 2

XlArrowHeadStyle

xlArrowHeadStyleClosed 3
xlArrowHeadStyleDoubleClosed 5
xlArrowHeadStyleDoubleOpen 4
xlArrowHeadStyleNone -4142
xlArrowHeadStyleOpen 2

XlArrowHeadWidth

xlArrowHeadWidthMedium -4138
xlArrowHeadWidthNarrow 1
xlArrowHeadWidthWide 3

XlHAlign

xlHAlignCenter -4108
xlHAlignCenterAcrossSelection 7
xlHAlignDistributed -4117
xlHAlignFill 5
xlHAlignGeneral 1
xlHAlignJustify -4130
xlHAlignLeft -4131
xlHAlignRight -4152

XlTickLabelPosition

xlTickLabelPositionHigh -4127
xlTickLabelPositionLow -4134
xlTickLabelPositionNextToAxis 4
xlTickLabelPositionNone -4142

XlLegendPosition

xlLegendPositionBottom -4107
xlLegendPositionCorner 2
xlLegendPositionLeft -4131
xlLegendPositionRight -4152
xlLegendPositionTop -4160

XlChartPictureType

xlStackScale 3
xlStack 2
xlStretch 1

XlChartPicturePlacement

xlSides 1
xlEnd 2
xlEndSides 3
xlFront 4
xlFrontSides 5
xlFrontEnd 6
xlAllFaces 7

XlOrientation

xlDownward -4170
xlHorizontal -4128
xlUpward -4171
xlVertical -4166

XlTickLabelOrientation

xlTickLabelOrientationAutomatic -4105
xlTickLabelOrientationDownward -4170
xlTickLabelOrientationHorizontal -4128
xlTickLabelOrientationUpward -4171
xlTickLabelOrientationVertical -4166

XlBorderWeight

xlHairline 1
xlMedium -4138
xlThick 4
xlThin 2

XlDataSeriesDate

xlDay 1
xlMonth 3
xlWeekday 2
xlYear 4

XlUnderlineStyle

xlUnderlineStyleDouble -4119
xlUnderlineStyleDoubleAccounting 5
xlUnderlineStyleNone -4142
xlUnderlineStyleSingle 2
xlUnderlineStyleSingleAccounting 4

XlErrorBarType

xlErrorBarTypeCustom -4114
xlErrorBarTypeFixedValue 1
xlErrorBarTypePercent 2
xlErrorBarTypeStDev -4155
xlErrorBarTypeStError 4

XlTrendlineType

xlExponential 5
xlLinear -4132
xlLogarithmic -4133
xlMovingAvg 6
xlPolynomial 3
xlPower 4

XlLineStyle

xlContinuous 1
xlDash -4115
xlDashDot 4
xlDashDotDot 5
xlDot -4118
xlDouble -4119
xlSlantDashDot 13
xlLineStyleNone -4142

XlDataLabelsType

xlDataLabelsShowNone -4142
xlDataLabelsShowValue 2
xlDataLabelsShowPercent 3
xlDataLabelsShowLabel 4
xlDataLabelsShowLabelAndPercent 5
xlDataLabelsShowBubbleSizes 6

XlMarkerStyle

xlMarkerStyleAutomatic -4105
xlMarkerStyleCircle 8
xlMarkerStyleDash -4115
xlMarkerStyleDiamond 2
xlMarkerStyleDot -4118
xlMarkerStyleNone -4142
xlMarkerStylePicture -4147
xlMarkerStylePlus 9
xlMarkerStyleSquare 1
xlMarkerStyleStar 5
xlMarkerStyleTriangle 3
xlMarkerStyleX -4168

XlPictureConvertorType

xlBMP 1
xlCGM 7
xlDRW 4
xlDXF 5
xlEPS 8
xlHGL 6
xlPCT 13
xlPCX 10
xlPIC 11
xlPLT 12
xlTIF 9
xlWMF 2
xlWPG 3

XlPattern

xlPatternAutomatic -4105
xlPatternChecker 9
xlPatternCrissCross 16
xlPatternDown -4121
xlPatternGray16 17
xlPatternGray25 -4124
xlPatternGray50 -4125
xlPatternGray75 -4126
xlPatternGray8 18
xlPatternGrid 15
xlPatternHorizontal -4128
xlPatternLightDown 13
xlPatternLightHorizontal 11
xlPatternLightUp 14
xlPatternLightVertical 12
xlPatternNone -4142
xlPatternSemiGray75 10
xlPatternSolid 1
xlPatternUp -4162
xlPatternVertical -4166

XlChartSplitType

xlSplitByPosition 1
xlSplitByPercentValue 3
xlSplitByCustomSplit 4
xlSplitByValue 2

XlDisplayUnit

xlHundreds -2
xlThousands -3
xlTenThousands -4
xlHundredThousands -5
xlMillions -6
xlTenMillions -7
xlHundredMillions -8
xlThousandMillions -9
xlMillionMillions -10

XlDataLabelPosition

xlLabelPositionCenter -4108
xlLabelPositionAbove 0
xlLabelPositionBelow 1
xlLabelPositionLeft -4131
xlLabelPositionRight -4152
xlLabelPositionOutsideEnd 2
xlLabelPositionInsideEnd 3
xlLabelPositionInsideBase 4
xlLabelPositionBestFit 5
xlLabelPositionMixed 6
xlLabelPositionCustom 7

XlTimeUnit

xlDays 0
xlMonths 1
xlYears 2

XlCategoryType

xlCategoryScale 2
xlTimeScale 3
xlAutomaticScale -4105

XlBarShape

xlBox 0
xlPyramidToPoint 1
xlPyramidToMax 2
xlCylinder 3
xlConeToPoint 4
xlConeToMax 5

XlChartType

xlColumnClustered 51
xlColumnStacked 52
xlColumnStacked100 53
xl3DColumnClustered 54
xl3DColumnStacked 55
xl3DColumnStacked100 56
xlBarClustered 57
xlBarStacked 58
xlBarStacked100 59
xl3DBarClustered 60
xl3DBarStacked 61
xl3DBarStacked100 62
xlLineStacked 63
xlLineStacked100 64
xlLineMarkers 65
xlLineMarkersStacked 66
xlLineMarkersStacked100 67
xlPieOfPie 68
xlPieExploded 69
xl3DPieExploded 70
xlBarOfPie 71
xlXYScatterSmooth 72
xlXYScatterSmoothNoMarkers 73
xlXYScatterLines 74
xlXYScatterLinesNoMarkers 75
xlAreaStacked 76
xlAreaStacked100 77
xl3DAreaStacked 78
xl3DAreaStacked100 79
xlDoughnutExploded 80
xlRadarMarkers 81
xlRadarFilled 82
xlSurface 83
xlSurfaceWireframe 84
xlSurfaceTopView 85
xlSurfaceTopViewWireframe 86
xlBubble 15
xlBubble3DEffect 87
xlStockHLC 88
xlStockOHLC 89
xlStockVHLC 90
xlStockVOHLC 91
xlCylinderColClustered 92
xlCylinderColStacked 93
xlCylinderColStacked100 94
xlCylinderBarClustered 95
xlCylinderBarStacked 96
xlCylinderBarStacked100 97
xlCylinderCol 98
xlConeColClustered 99
xlConeColStacked 100
xlConeColStacked100 101
xlConeBarClustered 102
xlConeBarStacked 103
xlConeBarStacked100 104
xlConeCol 105
xlPyramidColClustered 106
xlPyramidColStacked 107
xlPyramidColStacked100 108
xlPyramidBarClustered 109
xlPyramidBarStacked 110
xlPyramidBarStacked100 111
xlPyramidCol 112
xl3DColumn -4100
xlLine 4
xl3DLine -4101
xl3DPie -4102
xlPie 5
xlXYScatter -4169
xl3DArea -4098
xlArea 1
xlDoughnut -4120
xlRadar -4151

XlChartItem

xlDataLabel 0
xlChartArea 2
xlSeries 3
xlChartTitle 4
xlWalls 5
xlCorners 6
xlDataTable 7
xlTrendline 8
xlErrorBars 9
xlXErrorBars 10
xlYErrorBars 11
xlLegendEntry 12
xlLegendKey 13
xlShape 14
xlMajorGridlines 15
xlMinorGridlines 16
xlAxisTitle 17
xlUpBars 18
xlPlotArea 19
xlDownBars 20
xlAxis 21
xlSeriesLines 22
xlFloor 23
xlLegend 24
xlHiLoLines 25
xlDropLines 26
xlRadarAxisLabels 27
xlNothing 28
xlLeaderLines 29
xlDisplayUnitLabel 30
xlPivotChartFieldButton 31
xlPivotChartDropZone 32

XlSizeRepresents

xlSizeIsWidth 2
xlSizeIsArea 1

XlInsertShiftDirection

xlShiftDown -4121
xlShiftToRight -4161

XlDeleteShiftDirection

xlShiftToLeft -4159
xlShiftUp -4162

XlDirection

xlDown -4121
xlToLeft -4159
xlToRight -4161
xlUp -4162

XlConsolidationFunction

xlAverage -4106
xlCount -4112
xlCountNums -4113
xlMax -4136
xlMin -4139
xlProduct -4149
xlStDev -4155
xlStDevP -4156
xlSum -4157
xlVar -4164
xlVarP -4165
xlUnknown 1000

XlSheetType

xlChart -4109
xlDialogSheet -4116
xlExcel4IntlMacroSheet 4
xlExcel4MacroSheet 3
xlWorksheet -4167

XlLocationInTable

xlColumnHeader -4110
xlColumnItem 5
xlDataHeader 3
xlDataItem 7
xlPageHeader 2
xlPageItem 6
xlRowHeader -4153
xlRowItem 4
xlTableBody 8

XlFindLookIn

xlFormulas -4123
xlComments -4144
xlValues -4163

XlWindowType

xlChartAsWindow 5
xlChartInPlace 4
xlClipboard 3
xlInfo -4129
xlWorkbook 1

XlPivotFieldDataType

xlDate 2
xlNumber -4145
xlText -4158

XlCopyPictureFormat

xlBitmap 2
xlPicture -4147

XlPivotTableSourceType

xlScenario 4
xlConsolidation 3
xlDatabase 1
xlExternal 2
xlPivotTable -4148

XlReferenceStyle

xlA1 1
xlR1C1 -4150

XlMSApplication

xlMicrosoftAccess 4
xlMicrosoftFoxPro 5
xlMicrosoftMail 3
xlMicrosoftPowerPoint 2
xlMicrosoftProject 6
xlMicrosoftSchedulePlus 7
xlMicrosoftWord 1

XlMouseButton

xlNoButton 0
xlPrimaryButton 1
xlSecondaryButton 2

XlCutCopyMode

xlCopy 1
xlCut 2

XlFillWith

xlFillWithAll -4104
xlFillWithContents 2
xlFillWithFormats -4122

XlFilterAction

xlFilterCopy 2
xlFilterInPlace 1

XlOrder

xlDownThenOver 1
xlOverThenDown 2

XlLinkType

xlLinkTypeExcelLinks 1
xlLinkTypeOLELinks 2

XlApplyNamesOrder

xlColumnThenRow 2
xlRowThenColumn 1

XlEnableCancelKey

xlDisabled 0
xlErrorHandler 2
xlInterrupt 1

XlPageBreak

xlPageBreakAutomatic -4105
xlPageBreakManual -4135
xlPageBreakNone -4142

XlOLEType

xlOLEControl 2
xlOLEEmbed 1
xlOLELink 0

XlPageOrientation

xlLandscape 2
xlPortrait 1

XlLinkInfo

xlEditionDate 2
xlUpdateState 1
xlLinkInfoStatus 3

XlCommandUnderlines

xlCommandUnderlinesAutomatic -4105
xlCommandUnderlinesOff -4146
xlCommandUnderlinesOn 1

XlOLEVerb

xlVerbOpen 2
xlVerbPrimary 1

XlCalculation

xlCalculationAutomatic -4105
xlCalculationManual -4135
xlCalculationSemiautomatic 2

XlFileAccess

xlReadOnly 3
xlReadWrite 2

XlEditionType

xlPublisher 1
xlSubscriber 2

XlObjectSize

xlFitToPage 2
xlFullPage 3
xlScreenSize 1

XlLookAt

xlPart 2
xlWhole 1

XlMailSystem

xlMAPI 1
xlNoMailSystem 0
xlPowerTalk 2

XlLinkInfoType

xlLinkInfoOLELinks 2
xlLinkInfoPublishers 5
xlLinkInfoSubscribers 6

XlCVError

xlErrDiv0 2007
xlErrNA 2042
xlErrName 2029
xlErrNull 2000
xlErrNum 2036
xlErrRef 2023
xlErrValue 2015

XlEditionFormat

xlBIFF 2
xlPICT 1
xlRTF 4
xlVALU 8

XlLink

xlExcelLinks 1
xlOLELinks 2
xlPublishers 5
xlSubscribers 6

XlCellType

xlCellTypeBlanks 4
xlCellTypeConstants 2
xlCellTypeFormulas -4123
xlCellTypeLastCell 11
xlCellTypeComments -4144
xlCellTypeVisible 12
xlCellTypeAllFormatConditions -4172
xlCellTypeSameFormatConditions -4173
xlCellTypeAllValidation -4174
xlCellTypeSameValidation -4175

XlArrangeStyle

xlArrangeStyleCascade 7
xlArrangeStyleHorizontal -4128
xlArrangeStyleTiled 1
xlArrangeStyleVertical -4166

XlMousePointer

xlIBeam 3
xlDefault -4143
xlNorthwestArrow 1
xlWait 2

XlEditionOptionsOption

xlAutomaticUpdate 4
xlCancel 1
xlChangeAttributes 6
xlManualUpdate 5
xlOpenSource 3
xlSelect 3
xlSendPublisher 2
xlUpdateSubscriber 2

XlAutoFillType

xlFillCopy 1
xlFillDays 5
xlFillDefault 0
xlFillFormats 3
xlFillMonths 7
xlFillSeries 2
xlFillValues 4
xlFillWeekdays 6
xlFillYears 8
xlGrowthTrend 10
xlLinearTrend 9

XlAutoFilterOperator

xlAnd 1
xlBottom10Items 4
xlBottom10Percent 6
xlOr 2
xlTop10Items 3
xlTop10Percent 5

XlClipboardFormat

xlClipboardFormatBIFF 8
xlClipboardFormatBIFF2 18
xlClipboardFormatBIFF3 20
xlClipboardFormatBIFF4 30
xlClipboardFormatBinary 15
xlClipboardFormatBitmap 9
xlClipboardFormatCGM 13
xlClipboardFormatCSV 5
xlClipboardFormatDIF 4
xlClipboardFormatDspText 12
xlClipboardFormatEmbeddedObject 21
xlClipboardFormatEmbedSource 22
xlClipboardFormatLink 11
xlClipboardFormatLinkSource 23
xlClipboardFormatLinkSourceDesc 32
xlClipboardFormatMovie 24
xlClipboardFormatNative 14
xlClipboardFormatObjectDesc 31
xlClipboardFormatObjectLink 19
xlClipboardFormatOwnerLink 17
xlClipboardFormatPICT 2
xlClipboardFormatPrintPICT 3
xlClipboardFormatRTF 7
xlClipboardFormatScreenPICT 29
xlClipboardFormatStandardFont 28
xlClipboardFormatStandardScale 27
xlClipboardFormatSYLK 6
xlClipboardFormatTable 16
xlClipboardFormatText 0
xlClipboardFormatToolFace 25
xlClipboardFormatToolFacePICT 26
xlClipboardFormatVALU 1
xlClipboardFormatWK1 10

XlFileFormat

xlAddIn 18
xlCSV 6
xlCSVMac 22
xlCSVMSDOS 24
xlCSVWindows 23
xlDBF2 7
xlDBF3 8
xlDBF4 11
xlDIF 9
xlExcel2 16
xlExcel2FarEast 27
xlExcel3 29
xlExcel4 33
xlExcel5 39
xlExcel7 39
xlExcel9795 43
xlExcel4Workbook 35
xlIntlAddIn 26
xlIntlMacro 25
xlWorkbookNormal -4143
xlSYLK 2
xlTemplate 17
xlCurrentPlatformText -4158
xlTextMac 19
xlTextMSDOS 21
xlTextPrinter 36
xlTextWindows 20
xlWJ2WD1 14
xlWK1 5
xlWK1ALL 31
xlWK1FMT 30
xlWK3 15
xlWK4 38
xlWK3FM3 32
xlWKS 4
xlWorks2FarEast 28
xlWQ1 34
xlWJ3 40
xlWJ3FJ3 41
xlUnicodeText 42
xlHtml 44
xlWebArchive 45
xlXMLSpreadsheet 46

XlApplicationInternational

xl24HourClock 33
xl4DigitYears 43
xlAlternateArraySeparator 16
xlColumnSeparator 14
xlCountryCode 1
xlCountrySetting 2
xlCurrencyBefore 37
xlCurrencyCode 25
xlCurrencyDigits 27
xlCurrencyLeadingZeros 40
xlCurrencyMinusSign 38
xlCurrencyNegative 28
xlCurrencySpaceBefore 36
xlCurrencyTrailingZeros 39
xlDateOrder 32
xlDateSeparator 17
xlDayCode 21
xlDayLeadingZero 42
xlDecimalSeparator 3
xlGeneralFormatName 26
xlHourCode 22
xlLeftBrace 12
xlLeftBracket 10
xlListSeparator 5
xlLowerCaseColumnLetter 9
xlLowerCaseRowLetter 8
xlMDY 44
xlMetric 35
xlMinuteCode 23
xlMonthCode 20
xlMonthLeadingZero 41
xlMonthNameChars 30
xlNoncurrencyDigits 29
xlNonEnglishFunctions 34
xlRightBrace 13
xlRightBracket 11
xlRowSeparator 15
xlSecondCode 24
xlThousandsSeparator 4
xlTimeLeadingZero 45
xlTimeSeparator 18
xlUpperCaseColumnLetter 7
xlUpperCaseRowLetter 6
xlWeekdayNameChars 31
xlYearCode 19

XlPageBreakExtent

xlPageBreakFull 1
xlPageBreakPartial 2

XlCellInsertionMode

xlOverwriteCells 0
xlInsertDeleteCells 1
xlInsertEntireRows 2

XlFormulaLabel

xlNoLabels -4142
xlRowLabels 1
xlColumnLabels 2
xlMixedLabels 3

XlHighlightChangesTime

xlSinceMyLastSave 1
xlAllChanges 2
xlNotYetReviewed 3

XlCommentDisplayMode

xlNoIndicator 0
xlCommentIndicatorOnly -1
xlCommentAndIndicator 1

XlFormatConditionType

xlCellValue 1
xlExpression 2

XlFormatConditionOperator

xlBetween 1
xlNotBetween 2
xlEqual 3
xlNotEqual 4
xlGreater 5
xlLess 6
xlGreaterEqual 7
xlLessEqual 8

XlEnableSelection

xlNoRestrictions 0
xlUnlockedCells 1
xlNoSelection -4142

XlDVType

xlValidateInputOnly 0
xlValidateWholeNumber 1
xlValidateDecimal 2
xlValidateList 3
xlValidateDate 4
xlValidateTime 5
xlValidateTextLength 6
xlValidateCustom 7

XlIMEMode

xlIMEModeNoControl 0
xlIMEModeOn 1
xlIMEModeOff 2
xlIMEModeDisable 3
xlIMEModeHiragana 4
xlIMEModeKatakana 5
xlIMEModeKatakanaHalf 6
xlIMEModeAlphaFull 7
xlIMEModeAlpha 8
xlIMEModeHangulFull 9
xlIMEModeHangul 10

XlDVAlertStyle

xlValidAlertStop 1
xlValidAlertWarning 2
xlValidAlertInformation 3

XlChartLocation

xlLocationAsNewSheet 1
xlLocationAsObject 2
xlLocationAutomatic 3

XlPaperSize

xlPaper10x14 16
xlPaper11x17 17
xlPaperA3 8
xlPaperA4 9
xlPaperA4Small 10
xlPaperA5 11
xlPaperB4 12
xlPaperB5 13
xlPaperCsheet 24
xlPaperDsheet 25
xlPaperEnvelope10 20
xlPaperEnvelope11 21
xlPaperEnvelope12 22
xlPaperEnvelope14 23
xlPaperEnvelope9 19
xlPaperEnvelopeB4 33
xlPaperEnvelopeB5 34
xlPaperEnvelopeB6 35
xlPaperEnvelopeC3 29
xlPaperEnvelopeC4 30
xlPaperEnvelopeC5 28
xlPaperEnvelopeC6 31
xlPaperEnvelopeC65 32
xlPaperEnvelopeDL 27
xlPaperEnvelopeItaly 36
xlPaperEnvelopeMonarch 37
xlPaperEnvelopePersonal 38
xlPaperEsheet 26
xlPaperExecutive 7
xlPaperFanfoldLegalGerman 41
xlPaperFanfoldStdGerman 40
xlPaperFanfoldUS 39
xlPaperFolio 14
xlPaperLedger 4
xlPaperLegal 5
xlPaperLetter 1
xlPaperLetterSmall 2
xlPaperNote 18
xlPaperQuarto 15
xlPaperStatement 6
xlPaperTabloid 3
xlPaperUser 256

XlPasteSpecialOperation

xlPasteSpecialOperationAdd 2
xlPasteSpecialOperationDivide 5
xlPasteSpecialOperationMultiply 4
xlPasteSpecialOperationNone -4142
xlPasteSpecialOperationSubtract 3

XlPasteType

xlPasteAll -4104
xlPasteAllExceptBorders 7
xlPasteFormats -4122
xlPasteFormulas -4123
xlPasteComments -4144
xlPasteValues -4163
xlPasteColumnWidths 8
xlPasteValidation 6
xlPasteFormulasAndNumberFormats 11
xlPasteValuesAndNumberFormats 12

XlPhoneticCharacterType

xlKatakanaHalf 0
xlKatakana 1
xlHiragana 2
xlNoConversion 3

XlPhoneticAlignment

xlPhoneticAlignNoControl 0
xlPhoneticAlignLeft 1
xlPhoneticAlignCenter 2
xlPhoneticAlignDistributed 3

XlPictureAppearance

xlPrinter 2
xlScreen 1

XlPivotFieldOrientation

xlColumnField 2
xlDataField 4
xlHidden 0
xlPageField 3
xlRowField 1

XlPivotFieldCalculation

xlDifferenceFrom 2
xlIndex 9
xlNoAdditionalCalculation -4143
xlPercentDifferenceFrom 4
xlPercentOf 3
xlPercentOfColumn 7
xlPercentOfRow 6
xlPercentOfTotal 8
xlRunningTotal 5

XlPlacement

xlFreeFloating 3
xlMove 2
xlMoveAndSize 1

XlPlatform

xlMacintosh 1
xlMSDOS 3
xlWindows 2

XlPrintLocation

xlPrintSheetEnd 1
xlPrintInPlace 16
xlPrintNoComments -4142

XlPriority

xlPriorityHigh -4127
xlPriorityLow -4134
xlPriorityNormal -4143

XlPTSelectionMode

xlLabelOnly 1
xlDataAndLabel 0
xlDataOnly 2
xlOrigin 3
xlButton 15
xlBlanks 4
xlFirstRow 256

XlRangeAutoFormat

xlRangeAutoFormat3DEffects1 13
xlRangeAutoFormat3DEffects2 14
xlRangeAutoFormatAccounting1 4
xlRangeAutoFormatAccounting2 5
xlRangeAutoFormatAccounting3 6
xlRangeAutoFormatAccounting4 17
xlRangeAutoFormatClassic1 1
xlRangeAutoFormatClassic2 2
xlRangeAutoFormatClassic3 3
xlRangeAutoFormatColor1 7
xlRangeAutoFormatColor2 8
xlRangeAutoFormatColor3 9
xlRangeAutoFormatList1 10
xlRangeAutoFormatList2 11
xlRangeAutoFormatList3 12
xlRangeAutoFormatLocalFormat1 15
xlRangeAutoFormatLocalFormat2 16
xlRangeAutoFormatLocalFormat3 19
xlRangeAutoFormatLocalFormat4 20
xlRangeAutoFormatReport1 21
xlRangeAutoFormatReport2 22
xlRangeAutoFormatReport3 23
xlRangeAutoFormatReport4 24
xlRangeAutoFormatReport5 25
xlRangeAutoFormatReport6 26
xlRangeAutoFormatReport7 27
xlRangeAutoFormatReport8 28
xlRangeAutoFormatReport9 29
xlRangeAutoFormatReport10 30
xlRangeAutoFormatClassicPivotTable 31
xlRangeAutoFormatTable1 32
xlRangeAutoFormatTable2 33
xlRangeAutoFormatTable3 34
xlRangeAutoFormatTable4 35
xlRangeAutoFormatTable5 36
xlRangeAutoFormatTable6 37
xlRangeAutoFormatTable7 38
xlRangeAutoFormatTable8 39
xlRangeAutoFormatTable9 40
xlRangeAutoFormatTable10 41
xlRangeAutoFormatPTNone 42
xlRangeAutoFormatNone -4142
xlRangeAutoFormatSimple -4154

XlReferenceType

xlAbsolute 1
xlAbsRowRelColumn 2
xlRelative 4
xlRelRowAbsColumn 3

XlLayoutFormType

xlTabular 0
xlOutline 1

XlRoutingSlipDelivery

xlAllAtOnce 2
xlOneAfterAnother 1

XlRoutingSlipStatus

xlNotYetRouted 0
xlRoutingComplete 2
xlRoutingInProgress 1

XlRunAutoMacro

xlAutoActivate 3
xlAutoClose 2
xlAutoDeactivate 4
xlAutoOpen 1

XlSaveAction

xlDoNotSaveChanges 2
xlSaveChanges 1

XlSaveAsAccessMode

xlExclusive 3
xlNoChange 1
xlShared 2

XlSaveConflictResolution

xlLocalSessionChanges 2
xlOtherSessionChanges 3
xlUserResolution 1

XlSearchDirection

xlNext 1
xlPrevious 2

XlSearchOrder

xlByColumns 2
xlByRows 1

XlSheetVisibility

xlSheetVisible -1
xlSheetHidden 0
xlSheetVeryHidden 2

XlSortMethod

xlPinYin 1
xlStroke 2

XlSortMethodOld

xlCodePage 2
xlSyllabary 1

XlSortOrder

xlAscending 1
xlDescending 2

XlSortOrientation

xlSortRows 2
xlSortColumns 1

XlSortType

xlSortLabels 2
xlSortValues 1

XlSpecialCellsValue

xlErrors 16
xlLogical 4
xlNumbers 1
xlTextValues 2

XlSubscribeToFormat

xlSubscribeToPicture -4147
xlSubscribeToText -4158

XlSummaryRow

xlSummaryAbove 0
xlSummaryBelow 1

XlSummaryColumn

xlSummaryOnLeft -4131
xlSummaryOnRight -4152

XlSummaryReportType

xlSummaryPivotTable -4148
xlStandardSummary 1

XlTabPosition

xlTabPositionFirst 0
xlTabPositionLast 1

XlTextParsingType

xlDelimited 1
xlFixedWidth 2

XlTextQualifier

xlTextQualifierDoubleQuote 1
xlTextQualifierNone -4142
xlTextQualifierSingleQuote 2

XlWBATemplate

xlWBATChart -4109
xlWBATExcel4IntlMacroSheet 4
xlWBATExcel4MacroSheet 3
xlWBATWorksheet -4167

XlWindowView

xlNormalView 1
xlPageBreakPreview 2

XlXLMMacroType

xlCommand 2
xlFunction 1
xlNotXLM 3

XlYesNoGuess

xlGuess 0
xlNo 2
xlYes 1

XlBordersIndex

xlInsideHorizontal 12
xlInsideVertical 11
xlDiagonalDown 5
xlDiagonalUp 6
xlEdgeBottom 9
xlEdgeLeft 7
xlEdgeRight 10
xlEdgeTop 8

XlToolbarProtection

xlNoButtonChanges 1
xlNoChanges 4
xlNoDockingChanges 3
xlToolbarProtectionNone -4143
xlNoShapeChanges 2

XlBuiltInDialog

xlDialogOpen 1
xlDialogOpenLinks 2
xlDialogSaveAs 5
xlDialogFileDelete 6
xlDialogPageSetup 7
xlDialogPrint 8
xlDialogPrinterSetup 9
xlDialogArrangeAll 12
xlDialogWindowSize 13
xlDialogWindowMove 14
xlDialogRun 17
xlDialogSetPrintTitles 23
xlDialogFont 26
xlDialogDisplay 27
xlDialogProtectDocument 28
xlDialogCalculation 32
xlDialogExtract 35
xlDialogDataDelete 36
xlDialogSort 39
xlDialogDataSeries 40
xlDialogTable 41
xlDialogFormatNumber 42
xlDialogAlignment 43
xlDialogStyle 44
xlDialogBorder 45
xlDialogCellProtection 46
xlDialogColumnWidth 47
xlDialogClear 52
xlDialogPasteSpecial 53
xlDialogEditDelete 54
xlDialogInsert 55
xlDialogPasteNames 58
xlDialogDefineName 61
xlDialogCreateNames 62
xlDialogFormulaGoto 63
xlDialogFormulaFind 64
xlDialogGalleryArea 67
xlDialogGalleryBar 68
xlDialogGalleryColumn 69
xlDialogGalleryLine 70
xlDialogGalleryPie 71
xlDialogGalleryScatter 72
xlDialogCombination 73
xlDialogGridlines 76
xlDialogAxes 78
xlDialogAttachText 80
xlDialogPatterns 84
xlDialogMainChart 85
xlDialogOverlay 86
xlDialogScale 87
xlDialogFormatLegend 88
xlDialogFormatText 89
xlDialogParse 91
xlDialogUnhide 94
xlDialogWorkspace 95
xlDialogActivate 103
xlDialogCopyPicture 108
xlDialogDeleteName 110
xlDialogDeleteFormat 111
xlDialogNew 119
xlDialogRowHeight 127
xlDialogFormatMove 128
xlDialogFormatSize 129
xlDialogFormulaReplace 130
xlDialogSelectSpecial 132
xlDialogApplyNames 133
xlDialogReplaceFont 134
xlDialogSplit 137
xlDialogOutline 142
xlDialogSaveWorkbook 145
xlDialogCopyChart 147
xlDialogFormatFont 150
xlDialogNote 154
xlDialogSetUpdateStatus 159
xlDialogColorPalette 161
xlDialogChangeLink 166
xlDialogAppMove 170
xlDialogAppSize 171
xlDialogMainChartType 185
xlDialogOverlayChartType 186
xlDialogOpenMail 188
xlDialogSendMail 189
xlDialogStandardFont 190
xlDialogConsolidate 191
xlDialogSortSpecial 192
xlDialogGallery3dArea 193
xlDialogGallery3dColumn 194
xlDialogGallery3dLine 195
xlDialogGallery3dPie 196
xlDialogView3d 197
xlDialogGoalSeek 198
xlDialogWorkgroup 199
xlDialogFillGroup 200
xlDialogUpdateLink 201
xlDialogPromote 202
xlDialogDemote 203
xlDialogShowDetail 204
xlDialogObjectProperties 207
xlDialogSaveNewObject 208
xlDialogApplyStyle 212
xlDialogAssignToObject 213
xlDialogObjectProtection 214
xlDialogCreatePublisher 217
xlDialogSubscribeTo 218
xlDialogShowToolbar 220
xlDialogPrintPreview 222
xlDialogEditColor 223
xlDialogFormatMain 225
xlDialogFormatOverlay 226
xlDialogEditSeries 228
xlDialogDefineStyle 229
xlDialogGalleryRadar 249
xlDialogEditionOptions 251
xlDialogZoom 256
xlDialogInsertObject 259
xlDialogSize 261
xlDialogMove 262
xlDialogFormatAuto 269
xlDialogGallery3dBar 272
xlDialogGallery3dSurface 273
xlDialogCustomizeToolbar 276
xlDialogWorkbookAdd 281
xlDialogWorkbookMove 282
xlDialogWorkbookCopy 283
xlDialogWorkbookOptions 284
xlDialogSaveWorkspace 285
xlDialogChartWizard 288
xlDialogAssignToTool 293
xlDialogPlacement 300
xlDialogFillWorkgroup 301
xlDialogWorkbookNew 302
xlDialogScenarioCells 305
xlDialogScenarioAdd 307
xlDialogScenarioEdit 308
xlDialogScenarioSummary 311
xlDialogPivotTableWizard 312
xlDialogPivotFieldProperties 313
xlDialogOptionsCalculation 318
xlDialogOptionsEdit 319
xlDialogOptionsView 320
xlDialogAddinManager 321
xlDialogMenuEditor 322
xlDialogAttachToolbars 323
xlDialogOptionsChart 325
xlDialogVbaInsertFile 328
xlDialogVbaProcedureDefinition 330
xlDialogRoutingSlip 336
xlDialogMailLogon 339
xlDialogInsertPicture 342
xlDialogGalleryDoughnut 344
xlDialogChartTrend 350
xlDialogWorkbookInsert 354
xlDialogOptionsTransition 355
xlDialogOptionsGeneral 356
xlDialogFilterAdvanced 370
xlDialogMailNextLetter 378
xlDialogDataLabel 379
xlDialogInsertTitle 380
xlDialogFontProperties 381
xlDialogMacroOptions 382
xlDialogWorkbookUnhide 384
xlDialogWorkbookName 386
xlDialogGalleryCustom 388
xlDialogAddChartAutoformat 390
xlDialogChartAddData 392
xlDialogTabOrder 394
xlDialogSubtotalCreate 398
xlDialogWorkbookTabSplit 415
xlDialogWorkbookProtect 417
xlDialogScrollbarProperties 420
xlDialogPivotShowPages 421
xlDialogTextToColumns 422
xlDialogFormatCharttype 423
xlDialogPivotFieldGroup 433
xlDialogPivotFieldUngroup 434
xlDialogCheckboxProperties 435
xlDialogLabelProperties 436
xlDialogListboxProperties 437
xlDialogEditboxProperties 438
xlDialogOpenText 441
xlDialogPushbuttonProperties 445
xlDialogFilter 447
xlDialogFunctionWizard 450
xlDialogSaveCopyAs 456
xlDialogOptionsListsAdd 458
xlDialogSeriesAxes 460
xlDialogSeriesX 461
xlDialogSeriesY 462
xlDialogErrorbarX 463
xlDialogErrorbarY 464
xlDialogFormatChart 465
xlDialogSeriesOrder 466
xlDialogMailEditMailer 470
xlDialogStandardWidth 472
xlDialogScenarioMerge 473
xlDialogProperties 474
xlDialogSummaryInfo 474
xlDialogFindFile 475
xlDialogActiveCellFont 476
xlDialogVbaMakeAddin 478
xlDialogFileSharing 481
xlDialogAutoCorrect 485
xlDialogCustomViews 493
xlDialogInsertNameLabel 496
xlDialogSeriesShape 504
xlDialogChartOptionsDataLabels 505
xlDialogChartOptionsDataTable 506
xlDialogSetBackgroundPicture 509
xlDialogDataValidation 525
xlDialogChartType 526
xlDialogChartLocation 527
_xlDialogPhonetic 538
xlDialogChartSourceData 540
_xlDialogChartSourceData 541
xlDialogSeriesOptions 557
xlDialogPivotTableOptions 567
xlDialogPivotSolveOrder 568
xlDialogPivotCalculatedField 570
xlDialogPivotCalculatedItem 572
xlDialogConditionalFormatting 583
xlDialogInsertHyperlink 596
xlDialogProtectSharing 620
xlDialogOptionsME 647
xlDialogPublishAsWebPage 653
xlDialogPhonetic 656
xlDialogNewWebQuery 667
xlDialogImportTextFile 666
xlDialogExternalDataProperties 530
xlDialogWebOptionsGeneral 683
xlDialogWebOptionsFiles 684
xlDialogWebOptionsPictures 685
xlDialogWebOptionsEncoding 686
xlDialogWebOptionsFonts 687
xlDialogPivotClientServerSet 689
xlDialogPropertyFields 754
xlDialogSearch 731
xlDialogEvaluateFormula 709
xlDialogDataLabelMultiple 723
xlDialogChartOptionsDataLabelMultiple 724
xlDialogErrorChecking 732
xlDialogWebOptionsBrowsers 773
xlDialogCreateList 796
xlDialogPermission 832
xlDialogMyPermission 834

XlParameterType

xlPrompt 0
xlConstant 1
xlRange 2

XlParameterDataType

xlParamTypeUnknown 0
xlParamTypeChar 1
xlParamTypeNumeric 2
xlParamTypeDecimal 3
xlParamTypeInteger 4
xlParamTypeSmallInt 5
xlParamTypeFloat 6
xlParamTypeReal 7
xlParamTypeDouble 8
xlParamTypeVarChar 12
xlParamTypeDate 9
xlParamTypeTime 10
xlParamTypeTimestamp 11
xlParamTypeLongVarChar -1
xlParamTypeBinary -2
xlParamTypeVarBinary -3
xlParamTypeLongVarBinary -4
xlParamTypeBigInt -5
xlParamTypeTinyInt -6
xlParamTypeBit -7
xlParamTypeWChar -8

XlFormControl

xlButtonControl 0
xlCheckBox 1
xlDropDown 2
xlEditBox 3
xlGroupBox 4
xlLabel 5
xlListBox 6
xlOptionButton 7
xlScrollBar 8
xlSpinner 9

XlSourceType

xlSourceWorkbook 0
xlSourceSheet 1
xlSourcePrintArea 2
xlSourceAutoFilter 3
xlSourceRange 4
xlSourceChart 5
xlSourcePivotTable 6
xlSourceQuery 7

XlHtmlType

xlHtmlStatic 0
xlHtmlCalc 1
xlHtmlList 2
xlHtmlChart 3

XlPivotFormatType

xlReport1 0
xlReport2 1
xlReport3 2
xlReport4 3
xlReport5 4
xlReport6 5
xlReport7 6
xlReport8 7
xlReport9 8
xlReport10 9
xlTable1 10
xlTable2 11
xlTable3 12
xlTable4 13
xlTable5 14
xlTable6 15
xlTable7 16
xlTable8 17
xlTable9 18
xlTable10 19
xlPTClassic 20
xlPTNone 21

XlCmdType

xlCmdCube 1
xlCmdSql 2
xlCmdTable 3
xlCmdDefault 4
xlCmdList 5

XlColumnDataType

xlGeneralFormat 1
xlTextFormat 2
xlMDYFormat 3
xlDMYFormat 4
xlYMDFormat 5
xlMYDFormat 6
xlDYMFormat 7
xlYDMFormat 8
xlSkipColumn 9
xlEMDFormat 10

XlQueryType

xlODBCQuery 1
xlDAORecordset 2
xlWebQuery 4
xlOLEDBQuery 5
xlTextImport 6
xlADORecordset 7

XlWebSelectionType

xlEntirePage 1
xlAllTables 2
xlSpecifiedTables 3

XlCubeFieldType

xlHierarchy 1
xlMeasure 2
xlSet 3

XlWebFormatting

xlWebFormattingAll 1
xlWebFormattingRTF 2
xlWebFormattingNone 3

XlDisplayDrawingObjects

xlDisplayShapes -4104
xlHide 3
xlPlaceholders 2

XlSubtototalLocationType

xlAtTop 1
xlAtBottom 2

XlPivotTableVersionList

xlPivotTableVersion2000 0
xlPivotTableVersion10 1
xlPivotTableVersionCurrent -1

XlPrintErrors

xlPrintErrorsDisplayed 0
xlPrintErrorsBlank 1
xlPrintErrorsDash 2
xlPrintErrorsNA 3

XlPivotCellType

xlPivotCellValue 0
xlPivotCellPivotItem 1
xlPivotCellSubtotal 2
xlPivotCellGrandTotal 3
xlPivotCellDataField 4
xlPivotCellPivotField 5
xlPivotCellPageFieldItem 6
xlPivotCellCustomSubtotal 7
xlPivotCellDataPivotField 8
xlPivotCellBlankCell 9

XlPivotTableMissingItems

xlMissingItemsDefault -1
xlMissingItemsNone 0
xlMissingItemsMax 32500

XlCalculationState

xlDone 0
xlCalculating 1
xlPending 2

XlCalculationInterruptKey

xlNoKey 0
xlEscKey 1
xlAnyKey 2

XlSortDataOption

xlSortNormal 0
xlSortTextAsNumbers 1

XlUpdateLinks

xlUpdateLinksUserSetting 1
xlUpdateLinksNever 2
xlUpdateLinksAlways 3

XlLinkStatus

xlLinkStatusOK 0
xlLinkStatusMissingFile 1
xlLinkStatusMissingSheet 2
xlLinkStatusOld 3
xlLinkStatusSourceNotCalculated 4
xlLinkStatusIndeterminate 5
xlLinkStatusNotStarted 6
xlLinkStatusInvalidName 7
xlLinkStatusSourceNotOpen 8
xlLinkStatusSourceOpen 9
xlLinkStatusCopiedValues 10

XlSearchWithin

xlWithinSheet 1
xlWithinWorkbook 2

XlCorruptLoad

xlNormalLoad 0
xlRepairFile 1
xlExtractData 2

XlRobustConnect

xlAsRequired 0
xlAlways 1
xlNever 2

XlErrorChecks

xlEvaluateToError 1
xlTextDate 2
xlNumberAsText 3
xlInconsistentFormula 4
xlOmittedCells 5
xlUnlockedFormulaCells 6
xlEmptyCellReferences 7
xlListDataValidation 8

XlDataLabelSeparator

xlDataLabelSeparatorDefault 1

XlSmartTagDisplayMode

xlIndicatorAndButton 0
xlDisplayNone 1
xlButtonOnly 2

XlRangeValueDataType

xlRangeValueDefault 10
xlRangeValueXMLSpreadsheet 11
xlRangeValueMSPersistXML 12

XlSpeakDirection

xlSpeakByRows 0
xlSpeakByColumns 1

XlInsertFormatOrigin

xlFormatFromLeftOrAbove 0
xlFormatFromRightOrBelow 1

XlArabicModes

xlArabicNone 0
xlArabicStrictAlefHamza 1
xlArabicStrictFinalYaa 2
xlArabicBothStrict 3

XlImportDataAs

xlQueryTable 0
xlPivotTableReport 1

XlCalculatedMemberType

xlCalculatedMember 0
xlCalculatedSet 1

XlHebrewModes

xlHebrewFullScript 0
xlHebrewPartialScript 1
xlHebrewMixedScript 2
xlHebrewMixedAuthorizedScript 3

XlListObjectSourceType

xlSrcExternal 0
xlSrcRange 1
xlSrcXml 2

XlTextVisualLayoutType

xlTextVisualLTR 1
xlTextVisualRTL 2

XlListDataType

xlListDataTypeNone 0
xlListDataTypeText 1
xlListDataTypeMultiLineText 2
xlListDataTypeNumber 3
xlListDataTypeCurrency 4
xlListDataTypeDateTime 5
xlListDataTypeChoice 6
xlListDataTypeChoiceMulti 7
xlListDataTypeListLookup 8
xlListDataTypeCheckbox 9
xlListDataTypeHyperLink 10
xlListDataTypeCounter 11
xlListDataTypeMultiLineRichText 12

XlTotalsCalculation

xlTotalsCalculationNone 0
xlTotalsCalculationSum 1
xlTotalsCalculationAverage 2
xlTotalsCalculationCount 3
xlTotalsCalculationCountNums 4
xlTotalsCalculationMin 5
xlTotalsCalculationMax 6
xlTotalsCalculationStdDev 7
xlTotalsCalculationVar 8

XlXmlLoadOption

xlXmlLoadPromptUser 0
xlXmlLoadOpenXml 1
xlXmlLoadImportToList 2
xlXmlLoadMapXml 3

XlSmartTagControlType

xlSmartTagControlSmartTag 1
xlSmartTagControlLink 2
xlSmartTagControlHelp 3
xlSmartTagControlHelpURL 4
xlSmartTagControlSeparator 5
xlSmartTagControlButton 6
xlSmartTagControlLabel 7
xlSmartTagControlImage 8
xlSmartTagControlCheckbox 9
xlSmartTagControlTextbox 10
xlSmartTagControlListbox 11
xlSmartTagControlCombo 12
xlSmartTagControlActiveX 13
xlSmartTagControlRadioGroup 14

XlListConflict

xlListConflictDialog 0
xlListConflictRetryAllConflicts 1
xlListConflictDiscardAllConflicts 2
xlListConflictError 3

XlXmlExportResult

xlXmlExportSuccess 0
xlXmlExportValidationFailed 1

XlXmlImportResult

xlXmlImportSuccess 0
xlXmlImportElementsTruncated 1
xlXmlImportValidationFailed 2
  ‘ Constants for use in mrStudio
CONST xlAll = -4104
CONST xlAutomatic = -4105
CONST xlBoth = 1
CONST xlCenter = -4108
CONST xlChecker = 9
CONST xlCircle = 8
CONST xlCorner = 2
CONST xlCrissCross = 16
CONST xlCross = 4
CONST xlDiamond = 2
CONST xlDistributed = -4117
CONST xlDoubleAccounting = 5
CONST xlFixedValue = 1
CONST xlFormats = -4122
CONST xlGray16 = 17
CONST xlGray8 = 18
CONST xlGrid = 15
CONST xlHigh = -4127
CONST xlInside = 2
CONST xlJustify = -4130
CONST xlLightDown = 13
CONST xlLightHorizontal = 11
CONST xlLightUp = 14
CONST xlLightVertical = 12
CONST xlLow = -4134
CONST xlManual = -4135
CONST xlMinusValues = 3
CONST xlModule = -4141
CONST xlNextToAxis = 4
CONST xlNone = -4142
CONST xlNotes = -4144
CONST xlOff = -4146
CONST xlOn = 1
CONST xlPercent = 2
CONST xlPlus = 9
CONST xlPlusValues = 2
CONST xlSemiGray75 = 10
CONST xlShowLabel = 4
CONST xlShowLabelAndPercent = 5
CONST xlShowPercent = 3
CONST xlShowValue = 2
CONST xlSimple = -4154
CONST xlSingle = 2
CONST xlSingleAccounting = 4
CONST xlSolid = 1
CONST xlSquare = 1
CONST xlStar = 5
CONST xlStError = 4
CONST xlToolbarButton = 2
CONST xlTriangle = 3
CONST xlGray25 = -4124
CONST xlGray50 = -4125
CONST xlGray75 = -4126
CONST xlBottom = -4107
CONST xlLeft = -4131
CONST xlRight = -4152
CONST xlTop = -4160
CONST xl3DBar = -4099
CONST xl3DSurface = -4103
CONST xlBar = 2
CONST xlColumn = 3
CONST xlCombination = -4111
CONST xlCustom = -4114
CONST xlDefaultAutoFormat = -1
CONST xlMaximum = 2
CONST xlMinimum = 4
CONST xlOpaque = 3
CONST xlTransparent = 2
CONST xlBidi = -5000
CONST xlLatin = -5001
CONST xlContext = -5002
CONST xlLTR = -5003
CONST xlRTL = -5004
CONST xlFullScript = 1
CONST xlPartialScript = 2
CONST xlMixedScript = 3
CONST xlMixedAuthorizedScript = 4
CONST xlVisualCursor = 2
CONST xlLogicalCursor = 1
CONST xlSystem = 1
CONST xlPartial = 3
CONST xlHindiNumerals = 3
CONST xlBidiCalendar = 3
CONST xlGregorian = 2
CONST xlComplete = 4
CONST xlScale = 3
CONST xlClosed = 3
CONST xlColor1 = 7
CONST xlColor2 = 8
CONST xlColor3 = 9
CONST xlConstants = 2
CONST xlContents = 2
CONST xlBelow = 1
CONST xlCascade = 7
CONST xlCenterAcrossSelection = 7
CONST xlChart4 = 2
CONST xlChartSeries = 17
CONST xlChartShort = 6
CONST xlChartTitles = 18
CONST xlClassic1 = 1
CONST xlClassic2 = 2
CONST xlClassic3 = 3
CONST xl3DEffects1 = 13
CONST xl3DEffects2 = 14
CONST xlAbove = 0
CONST xlAccounting1 = 4
CONST xlAccounting2 = 5
CONST xlAccounting3 = 6
CONST xlAccounting4 = 17
CONST xlAdd = 2
CONST xlDebugCodePane = 13
CONST xlDesktop = 9
CONST xlDirect = 1
CONST xlDivide = 5
CONST xlDoubleClosed = 5
CONST xlDoubleOpen = 4
CONST xlDoubleQuote = 1
CONST xlEntireChart = 20
CONST xlExcelMenus = 1
CONST xlExtended = 3
CONST xlFill = 5
CONST xlFirst = 0
CONST xlFloating = 5
CONST xlFormula = 5
CONST xlGeneral = 1
CONST xlGridline = 22
CONST xlIcons = 1
CONST xlImmediatePane = 12
CONST xlInteger = 2
CONST xlLast = 1
CONST xlLastCell = 11
CONST xlList1 = 10
CONST xlList2 = 11
CONST xlList3 = 12
CONST xlLocalFormat1 = 15
CONST xlLocalFormat2 = 16
CONST xlLong = 3
CONST xlLotusHelp = 2
CONST xlMacrosheetCell = 7
CONST xlMixed = 2
CONST xlMultiply = 4
CONST xlNarrow = 1
CONST xlNoDocuments = 3
CONST xlOpen = 2
CONST xlOutside = 3
CONST xlReference = 4
CONST xlSemiautomatic = 2
CONST xlShort = 1
CONST xlSingleQuote = 2
CONST xlStrict = 2
CONST xlSubtract = 3
CONST xlTextBox = 16
CONST xlTiled = 1
CONST xlTitleBar = 8
CONST xlToolbar = 1
CONST xlVisible = 12
CONST xlWatchPane = 11
CONST xlWide = 3
CONST xlWorkbookTab = 6
CONST xlWorksheet4 = 1
CONST xlWorksheetCell = 3
CONST xlWorksheetShort = 5
CONST xlAllExceptBorders = 7
CONST xlLeftToRight = 2
CONST xlTopToBottom = 1
CONST xlVeryHidden = 2
CONST xlDrawingObject = 14
CONST xlCreatorCode = 1480803660
CONST xlBuiltIn = 21
CONST xlUserDefined = 22
CONST xlAnyGallery = 23
CONST xlColorIndexAutomatic = -4105
CONST xlColorIndexNone = -4142
CONST xlCap = 1
CONST xlNoCap = 2
CONST xlColumns = 2
CONST xlRows = 1
CONST xlScaleLinear = -4132
CONST xlScaleLogarithmic = -4133
CONST xlAutoFill = 4
CONST xlChronological = 3
CONST xlGrowth = 2
CONST xlDataSeriesLinear = -4132
CONST xlAxisCrossesAutomatic = -4105
CONST xlAxisCrossesCustom = -4114
CONST xlAxisCrossesMaximum = 2
CONST xlAxisCrossesMinimum = 4
CONST xlPrimary = 1
CONST xlSecondary = 2
CONST xlBackgroundAutomatic = -4105
CONST xlBackgroundOpaque = 3
CONST xlBackgroundTransparent = 2
CONST xlMaximized = -4137
CONST xlMinimized = -4140
CONST xlNormal = -4143
CONST xlCategory = 1
CONST xlSeriesAxis = 3
CONST xlValue = 2
CONST xlArrowHeadLengthLong = 3
CONST xlArrowHeadLengthMedium = -4138
CONST xlArrowHeadLengthShort = 1
CONST xlVAlignBottom = -4107
CONST xlVAlignCenter = -4108
CONST xlVAlignDistributed = -4117
CONST xlVAlignJustify = -4130
CONST xlVAlignTop = -4160
CONST xlTickMarkCross = 4
CONST xlTickMarkInside = 2
CONST xlTickMarkNone = -4142
CONST xlTickMarkOutside = 3
CONST xlX = -4168
CONST xlY = 1
CONST xlErrorBarIncludeBoth = 1
CONST xlErrorBarIncludeMinusValues = 3
CONST xlErrorBarIncludeNone = -4142
CONST xlErrorBarIncludePlusValues = 2
CONST xlInterpolated = 3
CONST xlNotPlotted = 1
CONST xlZero = 2
CONST xlArrowHeadStyleClosed = 3
CONST xlArrowHeadStyleDoubleClosed = 5
CONST xlArrowHeadStyleDoubleOpen = 4
CONST xlArrowHeadStyleNone = -4142
CONST xlArrowHeadStyleOpen = 2
CONST xlArrowHeadWidthMedium = -4138
CONST xlArrowHeadWidthNarrow = 1
CONST xlArrowHeadWidthWide = 3
CONST xlHAlignCenter = -4108
CONST xlHAlignCenterAcrossSelection = 7
CONST xlHAlignDistributed = -4117
CONST xlHAlignFill = 5
CONST xlHAlignGeneral = 1
CONST xlHAlignJustify = -4130
CONST xlHAlignLeft = -4131
CONST xlHAlignRight = -4152
CONST xlTickLabelPositionHigh = -4127
CONST xlTickLabelPositionLow = -4134
CONST xlTickLabelPositionNextToAxis = 4
CONST xlTickLabelPositionNone = -4142
CONST xlLegendPositionBottom = -4107
CONST xlLegendPositionCorner = 2
CONST xlLegendPositionLeft = -4131
CONST xlLegendPositionRight = -4152
CONST xlLegendPositionTop = -4160
CONST xlStackScale = 3
CONST xlStack = 2
CONST xlStretch = 1
CONST xlSides = 1
CONST xlEnd = 2
CONST xlEndSides = 3
CONST xlFront = 4
CONST xlFrontSides = 5
CONST xlFrontEnd = 6
CONST xlAllFaces = 7
CONST xlDownward = -4170
CONST xlHorizontal = -4128
CONST xlUpward = -4171
CONST xlVertical = -4166
CONST xlTickLabelOrientationAutomatic = -4105
CONST xlTickLabelOrientationDownward = -4170
CONST xlTickLabelOrientationHorizontal = -4128
CONST xlTickLabelOrientationUpward = -4171
CONST xlTickLabelOrientationVertical = -4166
CONST xlHairline = 1
CONST xlMedium = -4138
CONST xlThick = 4
CONST xlThin = 2
CONST xlDay = 1
CONST xlMonth = 3
CONST xlWeekday = 2
CONST xlYear = 4
CONST xlUnderlineStyleDouble = -4119
CONST xlUnderlineStyleDoubleAccounting = 5
CONST xlUnderlineStyleNone = -4142
CONST xlUnderlineStyleSingle = 2
CONST xlUnderlineStyleSingleAccounting = 4
CONST xlErrorBarTypeCustom = -4114
CONST xlErrorBarTypeFixedValue = 1
CONST xlErrorBarTypePercent = 2
CONST xlErrorBarTypeStDev = -4155
CONST xlErrorBarTypeStError = 4
CONST xlExponential = 5
CONST xlLinear = -4132
CONST xlLogarithmic = -4133
CONST xlMovingAvg = 6
CONST xlPolynomial = 3
CONST xlPower = 4
CONST xlContinuous = 1
CONST xlDash = -4115
CONST xlDashDot = 4
CONST xlDashDotDot = 5
CONST xlDot = -4118
CONST xlDouble = -4119
CONST xlSlantDashDot = 13
CONST xlLineStyleNone = -4142
CONST xlDataLabelsShowNone = -4142
CONST xlDataLabelsShowValue = 2
CONST xlDataLabelsShowPercent = 3
CONST xlDataLabelsShowLabel = 4
CONST xlDataLabelsShowLabelAndPercent = 5
CONST xlDataLabelsShowBubbleSizes = 6
CONST xlMarkerStyleAutomatic = -4105
CONST xlMarkerStyleCircle = 8
CONST xlMarkerStyleDash = -4115
CONST xlMarkerStyleDiamond = 2
CONST xlMarkerStyleDot = -4118
CONST xlMarkerStyleNone = -4142
CONST xlMarkerStylePicture = -4147
CONST xlMarkerStylePlus = 9
CONST xlMarkerStyleSquare = 1
CONST xlMarkerStyleStar = 5
CONST xlMarkerStyleTriangle = 3
CONST xlMarkerStyleX = -4168
CONST xlBMP = 1
CONST xlCGM = 7
CONST xlDRW = 4
CONST xlDXF = 5
CONST xlEPS = 8
CONST xlHGL = 6
CONST xlPCT = 13
CONST xlPCX = 10
CONST xlPIC = 11
CONST xlPLT = 12
CONST xlTIF = 9
CONST xlWMF = 2
CONST xlWPG = 3
CONST xlPatternAutomatic = -4105
CONST xlPatternChecker = 9
CONST xlPatternCrissCross = 16
CONST xlPatternDown = -4121
CONST xlPatternGray16 = 17
CONST xlPatternGray25 = -4124
CONST xlPatternGray50 = -4125
CONST xlPatternGray75 = -4126
CONST xlPatternGray8 = 18
CONST xlPatternGrid = 15
CONST xlPatternHorizontal = -4128
CONST xlPatternLightDown = 13
CONST xlPatternLightHorizontal = 11
CONST xlPatternLightUp = 14
CONST xlPatternLightVertical = 12
CONST xlPatternNone = -4142
CONST xlPatternSemiGray75 = 10
CONST xlPatternSolid = 1
CONST xlPatternUp = -4162
CONST xlPatternVertical = -4166
CONST xlSplitByPosition = 1
CONST xlSplitByPercentValue = 3
CONST xlSplitByCustomSplit = 4
CONST xlSplitByValue = 2
CONST xlHundreds = -2
CONST xlThousands = -3
CONST xlTenThousands = -4
CONST xlHundredThousands = -5
CONST xlMillions = -6
CONST xlTenMillions = -7
CONST xlHundredMillions = -8
CONST xlThousandMillions = -9
CONST xlMillionMillions = -10
CONST xlLabelPositionCenter = -4108
CONST xlLabelPositionAbove = 0
CONST xlLabelPositionBelow = 1
CONST xlLabelPositionLeft = -4131
CONST xlLabelPositionRight = -4152
CONST xlLabelPositionOutsideEnd = 2
CONST xlLabelPositionInsideEnd = 3
CONST xlLabelPositionInsideBase = 4
CONST xlLabelPositionBestFit = 5
CONST xlLabelPositionMixed = 6
CONST xlLabelPositionCustom = 7
CONST xlDays = 0
CONST xlMonths = 1
CONST xlYears = 2
CONST xlCategoryScale = 2
CONST xlTimeScale = 3
CONST xlAutomaticScale = -4105
CONST xlBox = 0
CONST xlPyramidToPoint = 1
CONST xlPyramidToMax = 2
CONST xlCylinder = 3
CONST xlConeToPoint = 4
CONST xlConeToMax = 5
CONST xlColumnClustered = 51
CONST xlColumnStacked = 52
CONST xlColumnStacked100 = 53
CONST xl3DColumnClustered = 54
CONST xl3DColumnStacked = 55
CONST xl3DColumnStacked100 = 56
CONST xlBarClustered = 57
CONST xlBarStacked = 58
CONST xlBarStacked100 = 59
CONST xl3DBarClustered = 60
CONST xl3DBarStacked = 61
CONST xl3DBarStacked100 = 62
CONST xlLineStacked = 63
CONST xlLineStacked100 = 64
CONST xlLineMarkers = 65
CONST xlLineMarkersStacked = 66
CONST xlLineMarkersStacked100 = 67
CONST xlPieOfPie = 68
CONST xlPieExploded = 69
CONST xl3DPieExploded = 70
CONST xlBarOfPie = 71
CONST xlXYScatterSmooth = 72
CONST xlXYScatterSmoothNoMarkers = 73
CONST xlXYScatterLines = 74
CONST xlXYScatterLinesNoMarkers = 75
CONST xlAreaStacked = 76
CONST xlAreaStacked100 = 77
CONST xl3DAreaStacked = 78
CONST xl3DAreaStacked100 = 79
CONST xlDoughnutExploded = 80
CONST xlRadarMarkers = 81
CONST xlRadarFilled = 82
CONST xlSurface = 83
CONST xlSurfaceWireframe = 84
CONST xlSurfaceTopView = 85
CONST xlSurfaceTopViewWireframe = 86
CONST xlBubble = 15
CONST xlBubble3DEffect = 87
CONST xlStockHLC = 88
CONST xlStockOHLC = 89
CONST xlStockVHLC = 90
CONST xlStockVOHLC = 91
CONST xlCylinderColClustered = 92
CONST xlCylinderColStacked = 93
CONST xlCylinderColStacked100 = 94
CONST xlCylinderBarClustered = 95
CONST xlCylinderBarStacked = 96
CONST xlCylinderBarStacked100 = 97
CONST xlCylinderCol = 98
CONST xlConeColClustered = 99
CONST xlConeColStacked = 100
CONST xlConeColStacked100 = 101
CONST xlConeBarClustered = 102
CONST xlConeBarStacked = 103
CONST xlConeBarStacked100 = 104
CONST xlConeCol = 105
CONST xlPyramidColClustered = 106
CONST xlPyramidColStacked = 107
CONST xlPyramidColStacked100 = 108
CONST xlPyramidBarClustered = 109
CONST xlPyramidBarStacked = 110
CONST xlPyramidBarStacked100 = 111
CONST xlPyramidCol = 112
CONST xl3DColumn = -4100
CONST xlLine = 4
CONST xl3DLine = -4101
CONST xl3DPie = -4102
CONST xlPie = 5
CONST xlXYScatter = -4169
CONST xl3DArea = -4098
CONST xlArea = 1
CONST xlDoughnut = -4120
CONST xlRadar = -4151
CONST xlDataLabel = 0
CONST xlChartArea = 2
CONST xlSeries = 3
CONST xlChartTitle = 4
CONST xlWalls = 5
CONST xlCorners = 6
CONST xlDataTable = 7
CONST xlTrendline = 8
CONST xlErrorBars = 9
CONST xlXErrorBars = 10
CONST xlYErrorBars = 11
CONST xlLegendEntry = 12
CONST xlLegendKey = 13
CONST xlShape = 14
CONST xlMajorGridlines = 15
CONST xlMinorGridlines = 16
CONST xlAxisTitle = 17
CONST xlUpBars = 18
CONST xlPlotArea = 19
CONST xlDownBars = 20
CONST xlAxis = 21
CONST xlSeriesLines = 22
CONST xlFloor = 23
CONST xlLegend = 24
CONST xlHiLoLines = 25
CONST xlDropLines = 26
CONST xlRadarAxisLabels = 27
CONST xlNothing = 28
CONST xlLeaderLines = 29
CONST xlDisplayUnitLabel = 30
CONST xlPivotChartFieldButton = 31
CONST xlPivotChartDropZone = 32
CONST xlSizeIsWidth = 2
CONST xlSizeIsArea = 1
CONST xlShiftDown = -4121
CONST xlShiftToRight = -4161
CONST xlShiftToLeft = -4159
CONST xlShiftUp = -4162
CONST xlDown = -4121
CONST xlToLeft = -4159
CONST xlToRight = -4161
CONST xlUp = -4162
CONST xlAverage = -4106
CONST xlCount = -4112
CONST xlCountNums = -4113
CONST xlMax = -4136
CONST xlMin = -4139
CONST xlProduct = -4149
CONST xlStDev = -4155
CONST xlStDevP = -4156
CONST xlSum = -4157
CONST xlVar = -4164
CONST xlVarP = -4165
CONST xlUnknown = 1000
CONST xlChart = -4109
CONST xlDialogSheet = -4116
CONST xlExcel4IntlMacroSheet = 4
CONST xlExcel4MacroSheet = 3
CONST xlWorksheet = -4167
CONST xlColumnHeader = -4110
CONST xlColumnItem = 5
CONST xlDataHeader = 3
CONST xlDataItem = 7
CONST xlPageHeader = 2
CONST xlPageItem = 6
CONST xlRowHeader = -4153
CONST xlRowItem = 4
CONST xlTableBody = 8
CONST xlFormulas = -4123
CONST xlComments = -4144
CONST xlValues = -4163
CONST xlChartAsWindow = 5
CONST xlChartInPlace = 4
CONST xlClipboard = 3
CONST xlInfo = -4129
CONST xlWorkbook = 1
CONST xlDate = 2
CONST xlNumber = -4145
CONST xlText = -4158
CONST xlBitmap = 2
CONST xlPicture = -4147
CONST xlScenario = 4
CONST xlConsolidation = 3
CONST xlDatabase = 1
CONST xlExternal = 2
CONST xlPivotTable = -4148
CONST xlA1 = 1
CONST xlR1C1 = -4150
CONST xlMicrosoftAccess = 4
CONST xlMicrosoftFoxPro = 5
CONST xlMicrosoftMail = 3
CONST xlMicrosoftPowerPoint = 2
CONST xlMicrosoftProject = 6
CONST xlMicrosoftSchedulePlus = 7
CONST xlMicrosoftWord = 1
CONST xlNoButton = 0
CONST xlPrimaryButton = 1
CONST xlSecondaryButton = 2
CONST xlCopy = 1
CONST xlCut = 2
CONST xlFillWithAll = -4104
CONST xlFillWithContents = 2
CONST xlFillWithFormats = -4122
CONST xlFilterCopy = 2
CONST xlFilterInPlace = 1
CONST xlDownThenOver = 1
CONST xlOverThenDown = 2
CONST xlLinkTypeExcelLinks = 1
CONST xlLinkTypeOLELinks = 2
CONST xlColumnThenRow = 2
CONST xlRowThenColumn = 1
CONST xlDisabled = 0
CONST xlErrorHandler = 2
CONST xlInterrupt = 1
CONST xlPageBreakAutomatic = -4105
CONST xlPageBreakManual = -4135
CONST xlPageBreakNone = -4142
CONST xlOLEControl = 2
CONST xlOLEEmbed = 1
CONST xlOLELink = 0
CONST xlLandscape = 2
CONST xlPortrait = 1
CONST xlEditionDate = 2
CONST xlUpdateState = 1
CONST xlLinkInfoStatus = 3
CONST xlCommandUnderlinesAutomatic = -4105
CONST xlCommandUnderlinesOff = -4146
CONST xlCommandUnderlinesOn = 1
CONST xlVerbOpen = 2
CONST xlVerbPrimary = 1
CONST xlCalculationAutomatic = -4105
CONST xlCalculationManual = -4135
CONST xlCalculationSemiautomatic = 2
CONST xlReadOnly = 3
CONST xlReadWrite = 2
CONST xlPublisher = 1
CONST xlSubscriber = 2
CONST xlFitToPage = 2
CONST xlFullPage = 3
CONST xlScreenSize = 1
CONST xlPart = 2
CONST xlWhole = 1
CONST xlMAPI = 1
CONST xlNoMailSystem = 0
CONST xlPowerTalk = 2
CONST xlLinkInfoOLELinks = 2
CONST xlLinkInfoPublishers = 5
CONST xlLinkInfoSubscribers = 6
CONST xlErrDiv0 = 2007
CONST xlErrNA = 2042
CONST xlErrName = 2029
CONST xlErrNull = 2000
CONST xlErrNum = 2036
CONST xlErrRef = 2023
CONST xlErrValue = 2015
CONST xlBIFF = 2
CONST xlPICT = 1
CONST xlRTF = 4
CONST xlVALU = 8
CONST xlExcelLinks = 1
CONST xlOLELinks = 2
CONST xlPublishers = 5
CONST xlSubscribers = 6
CONST xlCellTypeBlanks = 4
CONST xlCellTypeConstants = 2
CONST xlCellTypeFormulas = -4123
CONST xlCellTypeLastCell = 11
CONST xlCellTypeComments = -4144
CONST xlCellTypeVisible = 12
CONST xlCellTypeAllFormatConditions = -4172
CONST xlCellTypeSameFormatConditions = -4173
CONST xlCellTypeAllValidation = -4174
CONST xlCellTypeSameValidation = -4175
CONST xlArrangeStyleCascade = 7
CONST xlArrangeStyleHorizontal = -4128
CONST xlArrangeStyleTiled = 1
CONST xlArrangeStyleVertical = -4166
CONST xlIBeam = 3
CONST xlDefault = -4143
CONST xlNorthwestArrow = 1
CONST xlWait = 2
CONST xlAutomaticUpdate = 4
CONST xlCancel = 1
CONST xlChangeAttributes = 6
CONST xlManualUpdate = 5
CONST xlOpenSource = 3
CONST xlSelect = 3
CONST xlSendPublisher = 2
CONST xlUpdateSubscriber = 2
CONST xlFillCopy = 1
CONST xlFillDays = 5
CONST xlFillDefault = 0
CONST xlFillFormats = 3
CONST xlFillMonths = 7
CONST xlFillSeries = 2
CONST xlFillValues = 4
CONST xlFillWeekdays = 6
CONST xlFillYears = 8
CONST xlGrowthTrend = 10
CONST xlLinearTrend = 9
CONST xlAnd = 1
CONST xlBottom10Items = 4
CONST xlBottom10Percent = 6
CONST xlOr = 2
CONST xlTop10Items = 3
CONST xlTop10Percent = 5
CONST xlClipboardFormatBIFF = 8
CONST xlClipboardFormatBIFF2 = 18
CONST xlClipboardFormatBIFF3 = 20
CONST xlClipboardFormatBIFF4 = 30
CONST xlClipboardFormatBinary = 15
CONST xlClipboardFormatBitmap = 9
CONST xlClipboardFormatCGM = 13
CONST xlClipboardFormatCSV = 5
CONST xlClipboardFormatDIF = 4
CONST xlClipboardFormatDspText = 12
CONST xlClipboardFormatEmbeddedObject = 21
CONST xlClipboardFormatEmbedSource = 22
CONST xlClipboardFormatLink = 11
CONST xlClipboardFormatLinkSource = 23
CONST xlClipboardFormatLinkSourceDesc = 32
CONST xlClipboardFormatMovie = 24
CONST xlClipboardFormatNative = 14
CONST xlClipboardFormatObjectDesc = 31
CONST xlClipboardFormatObjectLink = 19
CONST xlClipboardFormatOwnerLink = 17
CONST xlClipboardFormatPICT = 2
CONST xlClipboardFormatPrintPICT = 3
CONST xlClipboardFormatRTF = 7
CONST xlClipboardFormatScreenPICT = 29
CONST xlClipboardFormatStandardFont = 28
CONST xlClipboardFormatStandardScale = 27
CONST xlClipboardFormatSYLK = 6
CONST xlClipboardFormatTable = 16
CONST xlClipboardFormatText = 0
CONST xlClipboardFormatToolFace = 25
CONST xlClipboardFormatToolFacePICT = 26
CONST xlClipboardFormatVALU = 1
CONST xlClipboardFormatWK1 = 10
CONST xlAddIn = 18
CONST xlCSV = 6
CONST xlCSVMac = 22
CONST xlCSVMSDOS = 24
CONST xlCSVWindows = 23
CONST xlDBF2 = 7
CONST xlDBF3 = 8
CONST xlDBF4 = 11
CONST xlDIF = 9
CONST xlExcel2 = 16
CONST xlExcel2FarEast = 27
CONST xlExcel3 = 29
CONST xlExcel4 = 33
CONST xlExcel5 = 39
CONST xlExcel7 = 39
CONST xlExcel9795 = 43
CONST xlExcel4Workbook = 35
CONST xlIntlAddIn = 26
CONST xlIntlMacro = 25
CONST xlWorkbookNormal = -4143
CONST xlSYLK = 2
CONST xlTemplate = 17
CONST xlCurrentPlatformText = -4158
CONST xlTextMac = 19
CONST xlTextMSDOS = 21
CONST xlTextPrinter = 36
CONST xlTextWindows = 20
CONST xlWJ2WD1 = 14
CONST xlWK1 = 5
CONST xlWK1ALL = 31
CONST xlWK1FMT = 30
CONST xlWK3 = 15
CONST xlWK4 = 38
CONST xlWK3FM3 = 32
CONST xlWKS = 4
CONST xlWorks2FarEast = 28
CONST xlWQ1 = 34
CONST xlWJ3 = 40
CONST xlWJ3FJ3 = 41
CONST xlUnicodeText = 42
CONST xlHtml = 44
CONST xlWebArchive = 45
CONST xlXMLSpreadsheet = 46
CONST xl24HourClock = 33
CONST xl4DigitYears = 43
CONST xlAlternateArraySeparator = 16
CONST xlColumnSeparator = 14
CONST xlCountryCode = 1
CONST xlCountrySetting = 2
CONST xlCurrencyBefore = 37
CONST xlCurrencyCode = 25
CONST xlCurrencyDigits = 27
CONST xlCurrencyLeadingZeros = 40
CONST xlCurrencyMinusSign = 38
CONST xlCurrencyNegative = 28
CONST xlCurrencySpaceBefore = 36
CONST xlCurrencyTrailingZeros = 39
CONST xlDateOrder = 32
CONST xlDateSeparator = 17
CONST xlDayCode = 21
CONST xlDayLeadingZero = 42
CONST xlDecimalSeparator = 3
CONST xlGeneralFormatName = 26
CONST xlHourCode = 22
CONST xlLeftBrace = 12
CONST xlLeftBracket = 10
CONST xlListSeparator = 5
CONST xlLowerCaseColumnLetter = 9
CONST xlLowerCaseRowLetter = 8
CONST xlMDY = 44
CONST xlMetric = 35
CONST xlMinuteCode = 23
CONST xlMonthCode = 20
CONST xlMonthLeadingZero = 41
CONST xlMonthNameChars = 30
CONST xlNoncurrencyDigits = 29
CONST xlNonEnglishFunctions = 34
CONST xlRightBrace = 13
CONST xlRightBracket = 11
CONST xlRowSeparator = 15
CONST xlSecondCode = 24
CONST xlThousandsSeparator = 4
CONST xlTimeLeadingZero = 45
CONST xlTimeSeparator = 18
CONST xlUpperCaseColumnLetter = 7
CONST xlUpperCaseRowLetter = 6
CONST xlWeekdayNameChars = 31
CONST xlYearCode = 19
CONST xlPageBreakFull = 1
CONST xlPageBreakPartial = 2
CONST xlOverwriteCells = 0
CONST xlInsertDeleteCells = 1
CONST xlInsertEntireRows = 2
CONST xlNoLabels = -4142
CONST xlRowLabels = 1
CONST xlColumnLabels = 2
CONST xlMixedLabels = 3
CONST xlSinceMyLastSave = 1
CONST xlAllChanges = 2
CONST xlNotYetReviewed = 3
CONST xlNoIndicator = 0
CONST xlCommentIndicatorOnly = -1
CONST xlCommentAndIndicator = 1
CONST xlCellValue = 1
CONST xlExpression = 2
CONST xlBetween = 1
CONST xlNotBetween = 2
CONST xlEqual = 3
CONST xlNotEqual = 4
CONST xlGreater = 5
CONST xlLess = 6
CONST xlGreaterEqual = 7
CONST xlLessEqual = 8
CONST xlNoRestrictions = 0
CONST xlUnlockedCells = 1
CONST xlNoSelection = -4142
CONST xlValidateInputOnly = 0
CONST xlValidateWholeNumber = 1
CONST xlValidateDecimal = 2
CONST xlValidateList = 3
CONST xlValidateDate = 4
CONST xlValidateTime = 5
CONST xlValidateTextLength = 6
CONST xlValidateCustom = 7
CONST xlIMEModeNoControl = 0
CONST xlIMEModeOn = 1
CONST xlIMEModeOff = 2
CONST xlIMEModeDisable = 3
CONST xlIMEModeHiragana = 4
CONST xlIMEModeKatakana = 5
CONST xlIMEModeKatakanaHalf = 6
CONST xlIMEModeAlphaFull = 7
CONST xlIMEModeAlpha = 8
CONST xlIMEModeHangulFull = 9
CONST xlIMEModeHangul = 10
CONST xlValidAlertStop = 1
CONST xlValidAlertWarning = 2
CONST xlValidAlertInformation = 3
CONST xlLocationAsNewSheet = 1
CONST xlLocationAsObject = 2
CONST xlLocationAutomatic = 3
CONST xlPaper10x14 = 16
CONST xlPaper11x17 = 17
CONST xlPaperA3 = 8
CONST xlPaperA4 = 9
CONST xlPaperA4Small = 10
CONST xlPaperA5 = 11
CONST xlPaperB4 = 12
CONST xlPaperB5 = 13
CONST xlPaperCsheet = 24
CONST xlPaperDsheet = 25
CONST xlPaperEnvelope10 = 20
CONST xlPaperEnvelope11 = 21
CONST xlPaperEnvelope12 = 22
CONST xlPaperEnvelope14 = 23
CONST xlPaperEnvelope9 = 19
CONST xlPaperEnvelopeB4 = 33
CONST xlPaperEnvelopeB5 = 34
CONST xlPaperEnvelopeB6 = 35
CONST xlPaperEnvelopeC3 = 29
CONST xlPaperEnvelopeC4 = 30
CONST xlPaperEnvelopeC5 = 28
CONST xlPaperEnvelopeC6 = 31
CONST xlPaperEnvelopeC65 = 32
CONST xlPaperEnvelopeDL = 27
CONST xlPaperEnvelopeItaly = 36
CONST xlPaperEnvelopeMonarch = 37
CONST xlPaperEnvelopePersonal = 38
CONST xlPaperEsheet = 26
CONST xlPaperExecutive = 7
CONST xlPaperFanfoldLegalGerman = 41
CONST xlPaperFanfoldStdGerman = 40
CONST xlPaperFanfoldUS = 39
CONST xlPaperFolio = 14
CONST xlPaperLedger = 4
CONST xlPaperLegal = 5
CONST xlPaperLetter = 1
CONST xlPaperLetterSmall = 2
CONST xlPaperNote = 18
CONST xlPaperQuarto = 15
CONST xlPaperStatement = 6
CONST xlPaperTabloid = 3
CONST xlPaperUser = 256
CONST xlPasteSpecialOperationAdd = 2
CONST xlPasteSpecialOperationDivide = 5
CONST xlPasteSpecialOperationMultiply = 4
CONST xlPasteSpecialOperationNone = -4142
CONST xlPasteSpecialOperationSubtract = 3
CONST xlPasteAll = -4104
CONST xlPasteAllExceptBorders = 7
CONST xlPasteFormats = -4122
CONST xlPasteFormulas = -4123
CONST xlPasteComments = -4144
CONST xlPasteValues = -4163
CONST xlPasteColumnWidths = 8
CONST xlPasteValidation = 6
CONST xlPasteFormulasAndNumberFormats = 11
CONST xlPasteValuesAndNumberFormats = 12
CONST xlKatakanaHalf = 0
CONST xlKatakana = 1
CONST xlHiragana = 2
CONST xlNoConversion = 3
CONST xlPhoneticAlignNoControl = 0
CONST xlPhoneticAlignLeft = 1
CONST xlPhoneticAlignCenter = 2
CONST xlPhoneticAlignDistributed = 3
CONST xlPrinter = 2
CONST xlScreen = 1
CONST xlColumnField = 2
CONST xlDataField = 4
CONST xlHidden = 0
CONST xlPageField = 3
CONST xlRowField = 1
CONST xlDifferenceFrom = 2
CONST xlIndex = 9
CONST xlNoAdditionalCalculation = -4143
CONST xlPercentDifferenceFrom = 4
CONST xlPercentOf = 3
CONST xlPercentOfColumn = 7
CONST xlPercentOfRow = 6
CONST xlPercentOfTotal = 8
CONST xlRunningTotal = 5
CONST xlFreeFloating = 3
CONST xlMove = 2
CONST xlMoveAndSize = 1
CONST xlMacintosh = 1
CONST xlMSDOS = 3
CONST xlWindows = 2
CONST xlPrintSheetEnd = 1
CONST xlPrintInPlace = 16
CONST xlPrintNoComments = -4142
CONST xlPriorityHigh = -4127
CONST xlPriorityLow = -4134
CONST xlPriorityNormal = -4143
CONST xlLabelOnly = 1
CONST xlDataAndLabel = 0
CONST xlDataOnly = 2
CONST xlOrigin = 3
CONST xlButton = 15
CONST xlBlanks = 4
CONST xlFirstRow = 256
CONST xlRangeAutoFormat3DEffects1 = 13
CONST xlRangeAutoFormat3DEffects2 = 14
CONST xlRangeAutoFormatAccounting1 = 4
CONST xlRangeAutoFormatAccounting2 = 5
CONST xlRangeAutoFormatAccounting3 = 6
CONST xlRangeAutoFormatAccounting4 = 17
CONST xlRangeAutoFormatClassic1 = 1
CONST xlRangeAutoFormatClassic2 = 2
CONST xlRangeAutoFormatClassic3 = 3
CONST xlRangeAutoFormatColor1 = 7
CONST xlRangeAutoFormatColor2 = 8
CONST xlRangeAutoFormatColor3 = 9
CONST xlRangeAutoFormatList1 = 10
CONST xlRangeAutoFormatList2 = 11
CONST xlRangeAutoFormatList3 = 12
CONST xlRangeAutoFormatLocalFormat1 = 15
CONST xlRangeAutoFormatLocalFormat2 = 16
CONST xlRangeAutoFormatLocalFormat3 = 19
CONST xlRangeAutoFormatLocalFormat4 = 20
CONST xlRangeAutoFormatReport1 = 21
CONST xlRangeAutoFormatReport2 = 22
CONST xlRangeAutoFormatReport3 = 23
CONST xlRangeAutoFormatReport4 = 24
CONST xlRangeAutoFormatReport5 = 25
CONST xlRangeAutoFormatReport6 = 26
CONST xlRangeAutoFormatReport7 = 27
CONST xlRangeAutoFormatReport8 = 28
CONST xlRangeAutoFormatReport9 = 29
CONST xlRangeAutoFormatReport10 = 30
CONST xlRangeAutoFormatClassicPivotTable = 31
CONST xlRangeAutoFormatTable1 = 32
CONST xlRangeAutoFormatTable2 = 33
CONST xlRangeAutoFormatTable3 = 34
CONST xlRangeAutoFormatTable4 = 35
CONST xlRangeAutoFormatTable5 = 36
CONST xlRangeAutoFormatTable6 = 37
CONST xlRangeAutoFormatTable7 = 38
CONST xlRangeAutoFormatTable8 = 39
CONST xlRangeAutoFormatTable9 = 40
CONST xlRangeAutoFormatTable10 = 41
CONST xlRangeAutoFormatPTNone = 42
CONST xlRangeAutoFormatNone = -4142
CONST xlRangeAutoFormatSimple = -4154
CONST xlAbsolute = 1
CONST xlAbsRowRelColumn = 2
CONST xlRelative = 4
CONST xlRelRowAbsColumn = 3
CONST xlTabular = 0
CONST xlOutline = 1
CONST xlAllAtOnce = 2
CONST xlOneAfterAnother = 1
CONST xlNotYetRouted = 0
CONST xlRoutingComplete = 2
CONST xlRoutingInProgress = 1
CONST xlAutoActivate = 3
CONST xlAutoClose = 2
CONST xlAutoDeactivate = 4
CONST xlAutoOpen = 1
CONST xlDoNotSaveChanges = 2
CONST xlSaveChanges = 1
CONST xlExclusive = 3
CONST xlNoChange = 1
CONST xlShared = 2
CONST xlLocalSessionChanges = 2
CONST xlOtherSessionChanges = 3
CONST xlUserResolution = 1
CONST xlNext = 1
CONST xlPrevious = 2
CONST xlByColumns = 2
CONST xlByRows = 1
CONST xlSheetVisible = -1
CONST xlSheetHidden = 0
CONST xlSheetVeryHidden = 2
CONST xlPinYin = 1
CONST xlStroke = 2
CONST xlCodePage = 2
CONST xlSyllabary = 1
CONST xlAscending = 1
CONST xlDescending = 2
CONST xlSortRows = 2
CONST xlSortColumns = 1
CONST xlSortLabels = 2
CONST xlSortValues = 1
CONST xlErrors = 16
CONST xlLogical = 4
CONST xlNumbers = 1
CONST xlTextValues = 2
CONST xlSubscribeToPicture = -4147
CONST xlSubscribeToText = -4158
CONST xlSummaryAbove = 0
CONST xlSummaryBelow = 1
CONST xlSummaryOnLeft = -4131
CONST xlSummaryOnRight = -4152
CONST xlSummaryPivotTable = -4148
CONST xlStandardSummary = 1
CONST xlTabPositionFirst = 0
CONST xlTabPositionLast = 1
CONST xlDelimited = 1
CONST xlFixedWidth = 2
CONST xlTextQualifierDoubleQuote = 1
CONST xlTextQualifierNone = -4142
CONST xlTextQualifierSingleQuote = 2
CONST xlWBATChart = -4109
CONST xlWBATExcel4IntlMacroSheet = 4
CONST xlWBATExcel4MacroSheet = 3
CONST xlWBATWorksheet = -4167
CONST xlNormalView = 1
CONST xlPageBreakPreview = 2
CONST xlCommand = 2
CONST xlFunction = 1
CONST xlNotXLM = 3
CONST xlGuess = 0
CONST xlNo = 2
CONST xlYes = 1
CONST xlInsideHorizontal = 12
CONST xlInsideVertical = 11
CONST xlDiagonalDown = 5
CONST xlDiagonalUp = 6
CONST xlEdgeBottom = 9
CONST xlEdgeLeft = 7
CONST xlEdgeRight = 10
CONST xlEdgeTop = 8
CONST xlNoButtonChanges = 1
CONST xlNoChanges = 4
CONST xlNoDockingChanges = 3
CONST xlToolbarProtectionNone = -4143
CONST xlNoShapeChanges = 2
CONST xlDialogOpen = 1
CONST xlDialogOpenLinks = 2
CONST xlDialogSaveAs = 5
CONST xlDialogFileDelete = 6
CONST xlDialogPageSetup = 7
CONST xlDialogPrint = 8
CONST xlDialogPrinterSetup = 9
CONST xlDialogArrangeAll = 12
CONST xlDialogWindowSize = 13
CONST xlDialogWindowMove = 14
CONST xlDialogRun = 17
CONST xlDialogSetPrintTitles = 23
CONST xlDialogFont = 26
CONST xlDialogDisplay = 27
CONST xlDialogProtectDocument = 28
CONST xlDialogCalculation = 32
CONST xlDialogExtract = 35
CONST xlDialogDataDelete = 36
CONST xlDialogSort = 39
CONST xlDialogDataSeries = 40
CONST xlDialogTable = 41
CONST xlDialogFormatNumber = 42
CONST xlDialogAlignment = 43
CONST xlDialogStyle = 44
CONST xlDialogBorder = 45
CONST xlDialogCellProtection = 46
CONST xlDialogColumnWidth = 47
CONST xlDialogClear = 52
CONST xlDialogPasteSpecial = 53
CONST xlDialogEditDelete = 54
CONST xlDialogInsert = 55
CONST xlDialogPasteNames = 58
CONST xlDialogDefineName = 61
CONST xlDialogCreateNames = 62
CONST xlDialogFormulaGoto = 63
CONST xlDialogFormulaFind = 64
CONST xlDialogGalleryArea = 67
CONST xlDialogGalleryBar = 68
CONST xlDialogGalleryColumn = 69
CONST xlDialogGalleryLine = 70
CONST xlDialogGalleryPie = 71
CONST xlDialogGalleryScatter = 72
CONST xlDialogCombination = 73
CONST xlDialogGridlines = 76
CONST xlDialogAxes = 78
CONST xlDialogAttachText = 80
CONST xlDialogPatterns = 84
CONST xlDialogMainChart = 85
CONST xlDialogOverlay = 86
CONST xlDialogScale = 87
CONST xlDialogFormatLegend = 88
CONST xlDialogFormatText = 89
CONST xlDialogParse = 91
CONST xlDialogUnhide = 94
CONST xlDialogWorkspace = 95
CONST xlDialogActivate = 103
CONST xlDialogCopyPicture = 108
CONST xlDialogDeleteName = 110
CONST xlDialogDeleteFormat = 111
CONST xlDialogNew = 119
CONST xlDialogRowHeight = 127
CONST xlDialogFormatMove = 128
CONST xlDialogFormatSize = 129
CONST xlDialogFormulaReplace = 130
CONST xlDialogSelectSpecial = 132
CONST xlDialogApplyNames = 133
CONST xlDialogReplaceFont = 134
CONST xlDialogSplit = 137
CONST xlDialogOutline = 142
CONST xlDialogSaveWorkbook = 145
CONST xlDialogCopyChart = 147
CONST xlDialogFormatFont = 150
CONST xlDialogNote = 154
CONST xlDialogSetUpdateStatus = 159
CONST xlDialogColorPalette = 161
CONST xlDialogChangeLink = 166
CONST xlDialogAppMove = 170
CONST xlDialogAppSize = 171
CONST xlDialogMainChartType = 185
CONST xlDialogOverlayChartType = 186
CONST xlDialogOpenMail = 188
CONST xlDialogSendMail = 189
CONST xlDialogStandardFont = 190
CONST xlDialogConsolidate = 191
CONST xlDialogSortSpecial = 192
CONST xlDialogGallery3dArea = 193
CONST xlDialogGallery3dColumn = 194
CONST xlDialogGallery3dLine = 195
CONST xlDialogGallery3dPie = 196
CONST xlDialogView3d = 197
CONST xlDialogGoalSeek = 198
CONST xlDialogWorkgroup = 199
CONST xlDialogFillGroup = 200
CONST xlDialogUpdateLink = 201
CONST xlDialogPromote = 202
CONST xlDialogDemote = 203
CONST xlDialogShowDetail = 204
CONST xlDialogObjectProperties = 207
CONST xlDialogSaveNewObject = 208
CONST xlDialogApplyStyle = 212
CONST xlDialogAssignToObject = 213
CONST xlDialogObjectProtection = 214
CONST xlDialogCreatePublisher = 217
CONST xlDialogSubscribeTo = 218
CONST xlDialogShowToolbar = 220
CONST xlDialogPrintPreview = 222
CONST xlDialogEditColor = 223
CONST xlDialogFormatMain = 225
CONST xlDialogFormatOverlay = 226
CONST xlDialogEditSeries = 228
CONST xlDialogDefineStyle = 229
CONST xlDialogGalleryRadar = 249
CONST xlDialogEditionOptions = 251
CONST xlDialogZoom = 256
CONST xlDialogInsertObject = 259
CONST xlDialogSize = 261
CONST xlDialogMove = 262
CONST xlDialogFormatAuto = 269
CONST xlDialogGallery3dBar = 272
CONST xlDialogGallery3dSurface = 273
CONST xlDialogCustomizeToolbar = 276
CONST xlDialogWorkbookAdd = 281
CONST xlDialogWorkbookMove = 282
CONST xlDialogWorkbookCopy = 283
CONST xlDialogWorkbookOptions = 284
CONST xlDialogSaveWorkspace = 285
CONST xlDialogChartWizard = 288
CONST xlDialogAssignToTool = 293
CONST xlDialogPlacement = 300
CONST xlDialogFillWorkgroup = 301
CONST xlDialogWorkbookNew = 302
CONST xlDialogScenarioCells = 305
CONST xlDialogScenarioAdd = 307
CONST xlDialogScenarioEdit = 308
CONST xlDialogScenarioSummary = 311
CONST xlDialogPivotTableWizard = 312
CONST xlDialogPivotFieldProperties = 313
CONST xlDialogOptionsCalculation = 318
CONST xlDialogOptionsEdit = 319
CONST xlDialogOptionsView = 320
CONST xlDialogAddinManager = 321
CONST xlDialogMenuEditor = 322
CONST xlDialogAttachToolbars = 323
CONST xlDialogOptionsChart = 325
CONST xlDialogVbaInsertFile = 328
CONST xlDialogVbaProcedureDefinition = 330
CONST xlDialogRoutingSlip = 336
CONST xlDialogMailLogon = 339
CONST xlDialogInsertPicture = 342
CONST xlDialogGalleryDoughnut = 344
CONST xlDialogChartTrend = 350
CONST xlDialogWorkbookInsert = 354
CONST xlDialogOptionsTransition = 355
CONST xlDialogOptionsGeneral = 356
CONST xlDialogFilterAdvanced = 370
CONST xlDialogMailNextLetter = 378
CONST xlDialogDataLabel = 379
CONST xlDialogInsertTitle = 380
CONST xlDialogFontProperties = 381
CONST xlDialogMacroOptions = 382
CONST xlDialogWorkbookUnhide = 384
CONST xlDialogWorkbookName = 386
CONST xlDialogGalleryCustom = 388
CONST xlDialogAddChartAutoformat = 390
CONST xlDialogChartAddData = 392
CONST xlDialogTabOrder = 394
CONST xlDialogSubtotalCreate = 398
CONST xlDialogWorkbookTabSplit = 415
CONST xlDialogWorkbookProtect = 417
CONST xlDialogScrollbarProperties = 420
CONST xlDialogPivotShowPages = 421
CONST xlDialogTextToColumns = 422
CONST xlDialogFormatCharttype = 423
CONST xlDialogPivotFieldGroup = 433
CONST xlDialogPivotFieldUngroup = 434
CONST xlDialogCheckboxProperties = 435
CONST xlDialogLabelProperties = 436
CONST xlDialogListboxProperties = 437
CONST xlDialogEditboxProperties = 438
CONST xlDialogOpenText = 441
CONST xlDialogPushbuttonProperties = 445
CONST xlDialogFilter = 447
CONST xlDialogFunctionWizard = 450
CONST xlDialogSaveCopyAs = 456
CONST xlDialogOptionsListsAdd = 458
CONST xlDialogSeriesAxes = 460
CONST xlDialogSeriesX = 461
CONST xlDialogSeriesY = 462
CONST xlDialogErrorbarX = 463
CONST xlDialogErrorbarY = 464
CONST xlDialogFormatChart = 465
CONST xlDialogSeriesOrder = 466
CONST xlDialogMailEditMailer = 470
CONST xlDialogStandardWidth = 472
CONST xlDialogScenarioMerge = 473
CONST xlDialogProperties = 474
CONST xlDialogSummaryInfo = 474
CONST xlDialogFindFile = 475
CONST xlDialogActiveCellFont = 476
CONST xlDialogVbaMakeAddin = 478
CONST xlDialogFileSharing = 481
CONST xlDialogAutoCorrect = 485
CONST xlDialogCustomViews = 493
CONST xlDialogInsertNameLabel = 496
CONST xlDialogSeriesShape = 504
CONST xlDialogChartOptionsDataLabels = 505
CONST xlDialogChartOptionsDataTable = 506
CONST xlDialogSetBackgroundPicture = 509
CONST xlDialogDataValidation = 525
CONST xlDialogChartType = 526
CONST xlDialogChartLocation = 527
CONST _xlDialogPhonetic = 538
CONST xlDialogChartSourceData = 540
CONST _xlDialogChartSourceData = 541
CONST xlDialogSeriesOptions = 557
CONST xlDialogPivotTableOptions = 567
CONST xlDialogPivotSolveOrder = 568
CONST xlDialogPivotCalculatedField = 570
CONST xlDialogPivotCalculatedItem = 572
CONST xlDialogConditionalFormatting = 583
CONST xlDialogInsertHyperlink = 596
CONST xlDialogProtectSharing = 620
CONST xlDialogOptionsME = 647
CONST xlDialogPublishAsWebPage = 653
CONST xlDialogPhonetic = 656
CONST xlDialogNewWebQuery = 667
CONST xlDialogImportTextFile = 666
CONST xlDialogExternalDataProperties = 530
CONST xlDialogWebOptionsGeneral = 683
CONST xlDialogWebOptionsFiles = 684
CONST xlDialogWebOptionsPictures = 685
CONST xlDialogWebOptionsEncoding = 686
CONST xlDialogWebOptionsFonts = 687
CONST xlDialogPivotClientServerSet = 689
CONST xlDialogPropertyFields = 754
CONST xlDialogSearch = 731
CONST xlDialogEvaluateFormula = 709
CONST xlDialogDataLabelMultiple = 723
CONST xlDialogChartOptionsDataLabelMultiple = 724
CONST xlDialogErrorChecking = 732
CONST xlDialogWebOptionsBrowsers = 773
CONST xlDialogCreateList = 796
CONST xlDialogPermission = 832
CONST xlDialogMyPermission = 834
CONST xlPrompt = 0
CONST xlConstant = 1
CONST xlRange = 2
CONST xlParamTypeUnknown = 0
CONST xlParamTypeChar = 1
CONST xlParamTypeNumeric = 2
CONST xlParamTypeDecimal = 3
CONST xlParamTypeInteger = 4
CONST xlParamTypeSmallInt = 5
CONST xlParamTypeFloat = 6
CONST xlParamTypeReal = 7
CONST xlParamTypeDouble = 8
CONST xlParamTypeVarChar = 12
CONST xlParamTypeDate = 9
CONST xlParamTypeTime = 10
CONST xlParamTypeTimestamp = 11
CONST xlParamTypeLongVarChar = -1
CONST xlParamTypeBinary = -2
CONST xlParamTypeVarBinary = -3
CONST xlParamTypeLongVarBinary = -4
CONST xlParamTypeBigInt = -5
CONST xlParamTypeTinyInt = -6
CONST xlParamTypeBit = -7
CONST xlParamTypeWChar = -8
CONST xlButtonControl = 0
CONST xlCheckBox = 1
CONST xlDropDown = 2
CONST xlEditBox = 3
CONST xlGroupBox = 4
CONST xlLabel = 5
CONST xlListBox = 6
CONST xlOptionButton = 7
CONST xlScrollBar = 8
CONST xlSpinner = 9
CONST xlSourceWorkbook = 0
CONST xlSourceSheet = 1
CONST xlSourcePrintArea = 2
CONST xlSourceAutoFilter = 3
CONST xlSourceRange = 4
CONST xlSourceChart = 5
CONST xlSourcePivotTable = 6
CONST xlSourceQuery = 7
CONST xlHtmlStatic = 0
CONST xlHtmlCalc = 1
CONST xlHtmlList = 2
CONST xlHtmlChart = 3
CONST xlReport1 = 0
CONST xlReport2 = 1
CONST xlReport3 = 2
CONST xlReport4 = 3
CONST xlReport5 = 4
CONST xlReport6 = 5
CONST xlReport7 = 6
CONST xlReport8 = 7
CONST xlReport9 = 8
CONST xlReport10 = 9
CONST xlTable1 = 10
CONST xlTable2 = 11
CONST xlTable3 = 12
CONST xlTable4 = 13
CONST xlTable5 = 14
CONST xlTable6 = 15
CONST xlTable7 = 16
CONST xlTable8 = 17
CONST xlTable9 = 18
CONST xlTable10 = 19
CONST xlPTClassic = 20
CONST xlPTNone = 21
CONST xlCmdCube = 1
CONST xlCmdSql = 2
CONST xlCmdTable = 3
CONST xlCmdDefault = 4
CONST xlCmdList = 5
CONST xlGeneralFormat = 1
CONST xlTextFormat = 2
CONST xlMDYFormat = 3
CONST xlDMYFormat = 4
CONST xlYMDFormat = 5
CONST xlMYDFormat = 6
CONST xlDYMFormat = 7
CONST xlYDMFormat = 8
CONST xlSkipColumn = 9
CONST xlEMDFormat = 10
CONST xlODBCQuery = 1
CONST xlDAORecordset = 2
CONST xlWebQuery = 4
CONST xlOLEDBQuery = 5
CONST xlTextImport = 6
CONST xlADORecordset = 7
CONST xlEntirePage = 1
CONST xlAllTables = 2
CONST xlSpecifiedTables = 3
CONST xlHierarchy = 1
CONST xlMeasure = 2
CONST xlSet = 3
CONST xlWebFormattingAll = 1
CONST xlWebFormattingRTF = 2
CONST xlWebFormattingNone = 3
CONST xlDisplayShapes = -4104
CONST xlHide = 3
CONST xlPlaceholders = 2
CONST xlAtTop = 1
CONST xlAtBottom = 2
CONST xlPivotTableVersion2000 = 0
CONST xlPivotTableVersion10 = 1
CONST xlPivotTableVersionCurrent = -1
CONST xlPrintErrorsDisplayed = 0
CONST xlPrintErrorsBlank = 1
CONST xlPrintErrorsDash = 2
CONST xlPrintErrorsNA = 3
CONST xlPivotCellValue = 0
CONST xlPivotCellPivotItem = 1
CONST xlPivotCellSubtotal = 2
CONST xlPivotCellGrandTotal = 3
CONST xlPivotCellDataField = 4
CONST xlPivotCellPivotField = 5
CONST xlPivotCellPageFieldItem = 6
CONST xlPivotCellCustomSubtotal = 7
CONST xlPivotCellDataPivotField = 8
CONST xlPivotCellBlankCell = 9
CONST xlMissingItemsDefault = -1
CONST xlMissingItemsNone = 0
CONST xlMissingItemsMax = 32500
CONST xlDone = 0
CONST xlCalculating = 1
CONST xlPending = 2
CONST xlNoKey = 0
CONST xlEscKey = 1
CONST xlAnyKey = 2
CONST xlSortNormal = 0
CONST xlSortTextAsNumbers = 1
CONST xlUpdateLinksUserSetting = 1
CONST xlUpdateLinksNever = 2
CONST xlUpdateLinksAlways = 3
CONST xlLinkStatusOK = 0
CONST xlLinkStatusMissingFile = 1
CONST xlLinkStatusMissingSheet = 2
CONST xlLinkStatusOld = 3
CONST xlLinkStatusSourceNotCalculated = 4
CONST xlLinkStatusIndeterminate = 5
CONST xlLinkStatusNotStarted = 6
CONST xlLinkStatusInvalidName = 7
CONST xlLinkStatusSourceNotOpen = 8
CONST xlLinkStatusSourceOpen = 9
CONST xlLinkStatusCopiedValues = 10
CONST xlWithinSheet = 1
CONST xlWithinWorkbook = 2
CONST xlNormalLoad = 0
CONST xlRepairFile = 1
CONST xlExtractData = 2
CONST xlAsRequired = 0
CONST xlAlways = 1
CONST xlNever = 2
CONST xlEvaluateToError = 1
CONST xlTextDate = 2
CONST xlNumberAsText = 3
CONST xlInconsistentFormula = 4
CONST xlOmittedCells = 5
CONST xlUnlockedFormulaCells = 6
CONST xlEmptyCellReferences = 7
CONST xlListDataValidation = 8
CONST xlDataLabelSeparatorDefault = 1
CONST xlIndicatorAndButton = 0
CONST xlDisplayNone = 1
CONST xlButtonOnly = 2
CONST xlRangeValueDefault = 10
CONST xlRangeValueXMLSpreadsheet = 11
CONST xlRangeValueMSPersistXML = 12
CONST xlSpeakByRows = 0
CONST xlSpeakByColumns = 1
CONST xlFormatFromLeftOrAbove = 0
CONST xlFormatFromRightOrBelow = 1
CONST xlArabicNone = 0
CONST xlArabicStrictAlefHamza = 1
CONST xlArabicStrictFinalYaa = 2
CONST xlArabicBothStrict = 3
CONST xlQueryTable = 0
CONST xlPivotTableReport = 1
CONST xlCalculatedMember = 0
CONST xlCalculatedSet = 1
CONST xlHebrewFullScript = 0
CONST xlHebrewPartialScript = 1
CONST xlHebrewMixedScript = 2
CONST xlHebrewMixedAuthorizedScript = 3
CONST xlSrcExternal = 0
CONST xlSrcRange = 1
CONST xlSrcXml = 2
CONST xlTextVisualLTR = 1
CONST xlTextVisualRTL = 2
CONST xlListDataTypeNone = 0
CONST xlListDataTypeText = 1
CONST xlListDataTypeMultiLineText = 2
CONST xlListDataTypeNumber = 3
CONST xlListDataTypeCurrency = 4
CONST xlListDataTypeDateTime = 5
CONST xlListDataTypeChoice = 6
CONST xlListDataTypeChoiceMulti = 7
CONST xlListDataTypeListLookup = 8
CONST xlListDataTypeCheckbox = 9
CONST xlListDataTypeHyperLink = 10
CONST xlListDataTypeCounter = 11
CONST xlListDataTypeMultiLineRichText = 12
CONST xlTotalsCalculationNone = 0
CONST xlTotalsCalculationSum = 1
CONST xlTotalsCalculationAverage = 2
CONST xlTotalsCalculationCount = 3
CONST xlTotalsCalculationCountNums = 4
CONST xlTotalsCalculationMin = 5
CONST xlTotalsCalculationMax = 6
CONST xlTotalsCalculationStdDev = 7
CONST xlTotalsCalculationVar = 8
CONST xlXmlLoadPromptUser = 0
CONST xlXmlLoadOpenXml = 1
CONST xlXmlLoadImportToList = 2
CONST xlXmlLoadMapXml = 3
CONST xlSmartTagControlSmartTag = 1
CONST xlSmartTagControlLink = 2
CONST xlSmartTagControlHelp = 3
CONST xlSmartTagControlHelpURL = 4
CONST xlSmartTagControlSeparator = 5
CONST xlSmartTagControlButton = 6
CONST xlSmartTagControlLabel = 7
CONST xlSmartTagControlImage = 8
CONST xlSmartTagControlCheckbox = 9
CONST xlSmartTagControlTextbox = 10
CONST xlSmartTagControlListbox = 11
CONST xlSmartTagControlCombo = 12
CONST xlSmartTagControlActiveX = 13
CONST xlSmartTagControlRadioGroup = 14
CONST xlListConflictDialog = 0
CONST xlListConflictRetryAllConflicts = 1
CONST xlListConflictDiscardAllConflicts = 2
CONST xlListConflictError = 3
CONST xlXmlExportSuccess = 0
CONST xlXmlExportValidationFailed = 1
CONST xlXmlImportSuccess = 0
CONST xlXmlImportElementsTruncated = 1
CONST xlXmlImportValidationFailed = 2
Script execution has completed

1 thought on “List of All Excel Constants”

Leave a Comment

%d bloggers like this: